Jedním z hlavních důvodů, proč tenisté prominutí zbývající částky požadují, je skutečnost, že se do areálu dlouhodobě neinvestovalo, protože není v majetku města. A právě kolem tohoto bodu se mezi zastupiteli strhla diskuse.

Materiál zastupitelé nakonec odložili na prosincové zasedání, místostarostovi Vítu Šnajdrovi (Piráti) navíc uložili do konce června předložit plán obnovy sportovišť, včetně těch, která nejsou v majetku města.

„V radě jsme se k tomu vyjádřili negativně s tím, že jsme dluh odmítli odpustit. Chceme ale po sportovní komisi, aby připravila návrh systému financování sportovišť, které nejsou v majetku města. Je potřeba podpořit kluby, které mají problémy se sportovišti a starají se o výchovu dětí a mládeže,“ uvedl zastupitel Ivo Šanc (Šance pro Kutnou Horu).

Opoziční zastupitel a člen výboru tenisového oddílu Tomáš Havlíček zdůraznil, že klub bez peněz města zahájil rekonstrukci areálu. „Vybudovali jsme novou rozcvičovnu pro děti, takže se nemusí rušit tréninky v době, kdy prší,“ řekl Tomáš Havlíček.