Případ znovu rozvířil debatu, jak se vlastně občané či radnice mohou aktivně bránit a jak proti majitelům agresivních psů zasahovat.

Každá radnice má svůj vlastní recept. „Pokud někdo v okolí chová agresivního psa, mohou občané učinit oznámení městské policii, která provede počáteční šetření a zjištění skutečného stavu věci. Pokud městská policie zjistí porušování právních norem, je dále postupováno v souladu se zákonem o obecní policii,“ vysvětlil ředitel kutnohorské městské policie Václav Mareček s tím, že při podezření ze spáchání trestného činu je tento oznámen Policii ČR.

Neznamená to však, že by strážníci městské policie seděli s rukama v klíně. Naopak. „V případě agresivních psů máme strážníky, kteří jsou speciálně vyškoleni a vycvičeni k odchytu volně pobíhajících psů, a jiných zvířat. Při zajištění těchto zvířat se používají speciální ochranné a technologické pomůcky,“ popsal Václav Mareček a připustil, že v jednotlivých případech strážníci městské policie zasahovali.

Jak se ale zdá, určitým řešením může být i vyhláška o volném pobíhání psů, která může agresivní psy „zkrotit“. „Ve městě máme od roku 2016 vyhlášku zakazující volný pohyb psů. K jejich venčení na volno jsou vyhrazeny pouze tři speciální plochy,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z čáslavského městského úřadu.

I když vyhláška podle městského strážníka Jiřího Žaloudka přinesla jen samá pozitiva, vše je podle něj především o majitelích psů. „Procento napadení se samozřejmě snižuje, jestliže má majitel psa pod kontrolou, na vodítku. Otázkou ale je, jak má psa vychovaného. Stalo se mi, že po mně vystartoval labrador, který je považován za mírumilovné plemeno. Vůbec jsem to tehdy nečekal,“ řekla Žaloudek.

Jenže ani vyhláška o zákazu volného pobíhání psů vymezující prostor pro venčení není všespásná. „Je to o vychovanosti psů a majitelích. Nikdo jinak nezaručí, že se pes za někým nerozběhne,“ doplnil Žaloudek. On sám za svou kariéru městského strážníka agresivní psy řešil. „Vzpomínám si na případ, kdy agresivní pes pobíhal po ulici, několikrát zaútočil. Nakonec jsme museli použít prostředky pro zabránění dalšího útoku,“ dodal.