Nyní jsou jejich opravy dokončeny – a právě ve čtvrtek se po obchvatu začalo jezdit bez omezení. Deník o tom informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Současně v té souvislosti zmínil poděkování – určené jak řidičům a obyvatelům dotčených měst a obcí, kteří se museli obrnit trpělivostí, tak představitelům města Čáslav za vstřícnost a věcný přístup.

Rekonstrukce mostů za 73,38 milionu korun trvala od loňského června. „Důvodem jejich opravy byly zejména poruchy živičného krytu jako výtluky a koleje) a nedostatečný příčný sklon,“ upozornil Buček na problémy, které mohli snadno postřehnout sami řidiči.

Zmínil však také vodorovný posun opěr směrem ke středu mostu a z toho plynoucí uzavření mostní závěry či nadměrné zkosení elastomerových ložisek, místy usmýknutých od nosné konstrukce. „Všechny tyto závady se podařilo odstranit,“ konstatoval. Rekonstrukce má nejen zlepšit podmínky pro jízdu, ale především přispět k výraznému prodloužení životnosti mostů.