Na povrch vyplouvají další věci, které směřují k tomu, že firma a její hospodaření nebylo zřejmě úplně v pořádku. „Jednatel dlouhodobě nepřekládal dozorčí radě informace o hospodaření,“ řekl Ivo Šanc s tím, že společnost je natolik důležitá, že by informace o dění v ní měli mít k dispozici rovněž všichni zastupitelé.

Předseda dozorčí rady Průvodcovské služby Tomáš Gryč ale vidí situaci jinak. „Odvolání jednatele mě zasáhlo. Jednání, která se odehrála na radě, bych přirovnal k hyenismu,“ řekl Gryč. Jenže právě on je v celé „kauze“ další kontroverzní postavou. Je totiž jednatelem a společníkem firmy, která pro Průvodcovskou službu tiskne na křídovém papíře Městský zpravodaj Kutnohorské listy.

Gryč si je ale střetu zájmů vědom. „My jsme vyhráli výběrové řízení, přičemž jsme byli nejlevnější a zároveň jsme chtěli, aby lidé dostávali informace na kvalitním papíře. S Průvodcovskou službou máme smlouvu do konce roku. S Kutnohorskými listy skončíme,“ řekl Gryč s tím, že ale předpokládá, že nový dodavatel bude pro městkou kasu značně dražší.

Mnozí zastupitelé ale považují Gryčovo přirovnání k hyenismu za liché a odvolání jednatele vnímají jako standardní s tím, že Rada města je ve funkci valné hromady Průvodcovské služby a má tedy právo jednatele odvolat. Ostatně bývalá jednatelka, která funkci zastávala před Robertem Lukáškem, byla odvolána naprosto stejným způsobem.

Protože se ale v Průvodcovské službě jedná o důležité finanční toky, přijali městští zastupitelé kromě výměny jednatele ještě další opatření: pověřili Kontrolní výbor MěÚ Kutná Hora, aby situaci ve firmě sledoval a zmapoval. Jeho předseda Karel Koubský st., který byl dříve předsedou dozorčí rady Průvodcovské služby, to považuje za krok správný směrem. Zároveň ale uvedl, že považuje nesoučinnost bývalého jednatele při předávání úřadu za obstrukce.

Ten totiž v den předávky úřadu nové jednatelce na místo nepřišel, nedostavil se ani starosta města Martin Starý. Oba se omluvili ze zdravotních důvodů. „Byl to poměrně tristní okamžik, kdy se měla předávat funkce,“ řekl Koubský st., který byl k předávání přizván. Podle něj na dotazy nové jednatelky, kolik je třeba platebních karet či kolik je účtů, nebylo jednoznačně odpovězeno, stejně jako na dotaz, kde se nacházejí dokumenty, které byly v krabicích. „Nechci to ale soudit sám za sebe. Nechť se tím zabývá celý kontrolní výbor a situaci prověří,“ doplnil Koubský st.

Podle starosty Martina Starého se ale úřad Průvodcovské služby běžně nenachází ve stavu, v jakém byl předán nové jednatelce. „Průvodcovská služba je v procesu stěhování, takhle to tam běžně nefunguje,“ zní argumenty Martina Starého. Ať tak či tak. Nová jednatelka Helena Plíhalová stojí před nelehkým úkolem. "Mým úkolem je do konce února 2018 zjistit a konstatovat skutečnou hospodářskou situaci společnosti," uvedla Helena Plíhalová s tím, že ji s nabídkou koncem října oslovil radní Josef Kraus.

"Nabídku jsem přijala, protože se cítím být profesně plně kvalifikovaná k takové činnosti, a protože tento úkol považuji za velmi zajímavý. Nejedná se pouze o účetní evidenci, ale i o nalezení a vytvoření skutečného a objektivního obrazu o hospodaření společnosti," doplnila Plíhalová. Ta rovněž uvedla, že spolupráce s bývalým jednatelem, i vzhledem k jeho indispozici, při přebírání funkce je velmi komplikovaná. Jak dále s Průvodcovskou službou naložit by mělo být jasno v únoru příštího roku.

Průvodcovská služba je městská společnost, která je zaměřená na průvodcovské služby v Kutné Hoře, současně je také vydavatelem Městského zpravodaje Kutnohorské listy. Minulý týden byla do funkce krizové manažerky jmenována Helena Plíhalová, která v téže funkci vystřídala Roberta Lukáška. Ten Průvodcovské službě šéfoval od dubna 2015. Jeho předchůdkyně Ivana Vopálková byla odvolána za podobně dramatických okolností. Kvůli způsobu ukončení pracovního poměru dokonce hnala město k soudu.