„Schválili jsme, že Průvodcovskou službu chceme zachovat a dali jsme do ní 2,4 milionu korun tak, abychom společnost oddlužili a aby nesplňovala podmínky insolvence s tím, že do konce března 2018 dostala nová jednatelka za úkol připravit návrh na restrukturalizaci společnosti,“ řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora. Městská rada se podle starosty zároveň bude zabývat tím, jestli pod Průvodcovskou službou zůstanou všechny činnosti a střediska.

Restrukturalizaci jako nezbytnou nutnost, zejména změnu nastavení hospodaření ztrátových středisek, vnímá i nový místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. MěÚ Kutná Hora stejně jako nová jednatelka Helena Plíhalová. „Tak, jak je firma nyní nastavená, není životaschopná,“ řekla Plíhalová.

Ještě předtím, než městští zastupitelé příplatek Průvodcovské službě přiklepli, seznámila je ale na veřejném zasedání s celkovým stavem společnosti. „Průvodcovská služba mi stále nebyla předána. Nemám předánu účetní, smluvní a firemní dokumentaci,“ uvedla hned v úvodu nová jednatelka Průvodcovské služby Helena Plíhalová.

A pokračovala dalšími informacemi. „Hned 1. listopadu, tedy v den, kdy já jsem byla do funkce jednatelky jmenována a bývalý jednatel odolán, bylo z účtu průvodcovské služby převedeno 194 tisíc korun na úhradu faktur určitých firem. Tudíž jsem před výplatami měla na účtu devět tisíc korun,“ popsala situaci Plíhalová s tím, že žádala dnes už bývalého starostu Martina Starého o pomoc ze strany města. „Pan starosta mi odpověděl, že si musím poradit sama. Tak jsem si poradila a uhradila jsem říjnové výplaty z kontokorentu s třináctiprocentním úrokem,“ uvedla Plíhalová.

Pak zastupitele seznámila s čísly. Podle jejích slov je celková neuhrazená ztráta společnosti z minulých let ke dni 30. září 2017 3,7 milionu korun, výsledek hospodaření za rok 2017 je ke dni 30. října 2017 mínus 494 000 korun. „Zároveň je pro mě jako ekonoma znepokojující, že společnost má majetek ve výši 1,2 milionu korun, ale neexistuje k němu inventurní soupis,“ doplnila k číslům Plíhalová.

Nová jednatelka se ale vyjádřila i k jednotlivým střediskům, které pod Průvodcovskou službou fungují. „Je patrné, že firma se zabývá činnostmi, které přímo nesouvisí s Průvodcovskou službou,“ uvedla Plíhalová ve zprávě zastupitelům. Podle ní výdělečná střediska Průvodcovské služby skrytě financují středisko Managementu a středisko New businessu. „Tato střediska jsou značně ztrátová a značně ovlivňují hospodářský výsledek celé společnosti,“ doplnila Plíhalová s tím, že mzdy manažerského střediska byly vzhledem k obratu společnosti neúměrně vysoké. „Není možné, aby si manažer společnosti, která je ztrátě, vyplácel takové odměny,“ shrnula Plíhalová. Stejně tak je to podle ní i se střediskem New Business, kde devadesát procent ztráty činí mzdové náklady.

Společnost k 1. listopadu 2017 nenaplňovala znaky insolvence, říká odvolaný jednatel

Na stejném zasedání vystoupil v úvodu i odvolaný jednatel Robert Lukášek. Jeho pohled na stav společnosti se ale poněkud lišil. „Ztráty doby mého nástupu v roce 2015 dosáhly necelé čtyři miliony korun. K 30. dubnu 2015 společnost vykazovala znaky úpadkového stavu. Společnost jsem převzal jako krizový manažer, v letech 2015 a 2016 jsem společnost z úpadku vyvedl,“ řekl Lukášek s tím, že společnost byla restrukturalizovaná a stabilizovaná a příčina byla stanovena zejména v nevyhovujících expozicích.

Odkázal se i k tomu, že v současné době běží revitalizace Vlašského dvora včetně budování nových expozic. Po jejich dokončení by návštěvnost podle něj mohla výrazně stoupnout. „Za celou dobu, co jsem v Průvodcovské službě byl, jsme od města nežádali žádné dotace ani sanace. To, s čím mám problém, je, že následně po mém odvolání se rozpoutala kampaň, která tvrdí, že společnost je v krachu, v insolvenci. Není to pravda, společnost k 1. listopadu 2017 nenaplňovala znaky insolvence,“ uvedl Lukášek.

Podle usnesení městského zastupitelstva č. 134/15 z roku 2015 ovšem zastupitelé schválili příplatek Průvodcovské službě Kutná Hora v celkové výši 1.730.000 korun a příplatek peněžitým vkladem ve výši 984.000 korun.