„Loni v prosinci jsme v rámci obnovy kostnice přistoupili k tomu, čeho jsme se nejvíc obávali: rozebírání kosterní pyramidy. To je nyní po třech měsících téměř u konce. Máme díky tomu spoustu nových poznatků,“ uvedla ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.

Jednotlivé části kosterní pyramidy budou konzervovány a po ukončení stavebních prací se znovu vrátí zpět na místo. „Technologii restaurování jsme vyzkoušeli na jednom vzorovém ověsu. Po zrestaurování ověsů jsme přistoupili k demontáži severozápadní pyramidy z důvodu provádění stavebních prací v objektu,“ řekl restaurátor Tomáš Král s tím, že demontáž se snaží co nejvěrněji dokumentovat pomocí fotogametrie. „To tak, abychom mohli ve speciálním programu vytvořit 3D model, který nám napomůže při zpětném sestavování pyramidy,“ poznamenal restaurátor.

Restaurátorům se zatím podařilo demontovat kosterní pozůstatky, které se vejdou do 1300 papírových krabic o rozměru 40 krát 60 centimetrů. Přesný počet kostí bude znám až po samotné konzervaci. Některé kosterní pozůstatky se ale do pyramidy zpátky nevrátí. „Většinu kostí použijeme zpátky, některé partie jsou ale zasažené hnilobou. Tento materiál bude určen k pohřbení,“ popsal Král.

Sedlecká kostnice.
V kostnici už návštěvníci vstupenky nekoupí, pokladna zmizela

Při rekonstrukci této významné památky pomáhá archeologům a restaurátorům nejmodernější technologie. „V rámci projektu dokumentace archeologických výzkumů známého moravské hradiště Mikulčice Valy jsme vytvořili speciální postupy a metodiky a prototypy různých zařízení, které umožňují provést co možná nejlepší zadokumentování stavu určité věci. Jednoduše řečeno: převést věci ze světa skutečného do světa virtuálního, digitálního,“ doplnil Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Brno.

Podle něj k tomu archeologové v kostnici používají speciální laserové scannery. „Vytváří 360 stupňové scany prostoru. Ty kombinujeme s analýzami obrazu. Jsme vůbec první v republice, kteří začali používat takzvanou videogrametrii, která umožňuje řešit detaily tak rozsáhlých celků, jakým je třeba zdejší kostnice,“ vysvětlil Šindelář.

Rozebírání čeká postupně i všechny ostatní pyramidy, které v kostnici jsou. „Protože jsme jako Římskokatolická církev jediným investorem, vše probíhá za provozu. Další pyramida se tak začne rozebírat, až bude obnovena ta první,“ doplnila Radka Krejčí s tím, že do teď obnova vyšla na téměř 40 milionů korun, což je zhruba polovina předpokládaných nákladů.

Kutná Hora je u návštěvníků stále oblíbenější.
Kutná Hora je u návštěvníků stále oblíbenější