„Město typu Kutná Hora by mělo mít zařízení, které umožní krátkodobé přežití zvířete, kde o něj bude postaráno, bude nakrmeno a naočkováno proti vzteklině, ale tím by povinnosti města měly končit,“ uvedl ve své řeči Vančura.

„Nemám rád, když se zvířatům vkládají do úst lidské vlastnosti. A teď budu hodně drsný. Pokud městská policie najde štěně a bude ho třeba tři měsíce držet v psím útulku, který platí město, tak se pro to štěně udělalo maximum, a jestliže nenajde nového majitele, tak má prostě smůlu a mělo by být utraceno,“ dodal kutnohorský místostarosta s tím, že není možné, aby město živilo nalezené psy i několik let.

Provokativní a pro některé šokující vyjádření mohlo vyvolat diskusi samosprávy nad budoucím fungováním a potažmo financováním městského psího útulku. Zastupitelé však hozenou rukavici nezvedli. Se zajímavým návrhem nicméně přišel alespoň radní Vladimír Zubov. „Utrácení zvířat je to poslední. Vložme do Kutnohorských listů stránku, na které budeme psy v útulku nabízet,“ nabídl prosté, nicméně dosud poněkud překvapivě nerealizované řešení Zubov.

Útulek nakonec debaty i hlasování ustál a bude i nadále fungovat v nezměněné podobě. Usmrcování opuštěných psů, jak navrhoval Vančura, by navíc bylo problematické nejen z etického, ale také z právního hlediska. Zákon o ochraně zvířat totiž přesně definuje důvody, kdy lze zvíře utratit. A místostarostou zmíněný důvod zde uveden není.

Psi postrádají více dobrovolníků

Kutnohorským městským útulkem projde v průměru 180 až 200 psů ročně. Provozuje jej na základě objednávky města společnost MVE Plus.

„Záchytnou stanici pro opuštěné a nalezené psy provozujeme od 1. ledna 2005, kdy hrozilo jeho uzavření. V letech 2005 až 2007 dotovala ztrátu zařízení společnost MVE Plus ze svého zisku, a to ve výši dvě stě padesát až tři sta padesát tisíc korun,“ konstatoval jednatel společnosti MVE Plus Jindřich Bartoň. Podle jeho vyjádření byl útulek totiž ze strany radnice dlouhodobě podfinancován.

„Teprve od roku 2008 pokrývá příspěvek města nutné náklady s tím, že rozšiřování kapacit a zlepšování podmínek pro zaměstnance i zvířata, financuje naše společnost,“ doplnil Bartoň.

Náklady na provoz záchytné stanice se v současné době pohybují kolem jednoho milionu korun ročně. O útulek se starají dva lidé na plný úvazek.

„Existují názory, že postačí psy jednou denně nakrmit a uklidit kotce, což pohodlně zajistí jeden pracovník. Většina psů přichází do útulku vystresovaná, někteří jsou agresivní, jiní naopak bojácní, je potřeba s nimi soustavně pracovat a připravit je na život s novým páníčkem,“ poznamenal Jindřich Batoň.

Na obstarání dvacítky psů, což je průměrný stav zvířat v útulku, potřebují zaměstnanci údajně asi deset hodin denně. Přesto by kdykoliv uvítali pomoc dobrovolníků.

„Dobrovolníků je bohužel stále málo. Teď nám začaly například pomáhat s venčením holky z gymplu, o víkendech zase pravidelně přichází jeden chlapec,“ řekla ošetřovatelka Dagmar Staňková. Navíc pokud prý chtějí lidé psíkům přilepšit, ať se raději vyhýbají levným granulím a koupí třeba jednu konzervu. Zvířata jsou totiž vystresovaná a levnější krmiva jim příliš neprospívají.

POZNÁMKA: Příliš samozřejmá dobročinnost

Psí útulky nejsou azylové domy a veřejné rozpočty nejsou rozpočty dobročinných organizací. I tak lze překládat výrok místostarosty Václava Vančury o utrácení zaběhnutých psů.

S jeho „krvelačným“ závěrem v duchu myslivecké etiky, sice nemohu jako přecitlivělý pejskař souhlasit, úvaha o formě a smyslu záchytných stanic pro zaběhnuté psy je však na místě a zcela oprávněná.

Neměl by se na financování a provozu podobného zařízení více podílet soukromý sektor? Kde jsou zástupy nadšených dobrovolníků? Jaký objem finančních prostředků lze oprávněně na podobnou službu využít?

Kutnohorský útulek funguje na první pohled bezvadně a většinu psů si záhy osvojí nová smečka. Podobné klecové zařízení však potřebuje mnohem větší účast veřejnosti. Třeba i ve smyslu vzdělávací instituce. Lekce 1.: „Co je to chovatelský diletantismus?“

Žádná dobročinnost, či projev solidarity nesmí sklouznout k samozřejmosti. Její výkon musí být vědomým rozhodnutím, nelze jej na nikoho delegovat, institucionalizovat nebo automatizovat. Pokud tedy město má provozovat útulek, jde o funkci, která zajišťuje bezpečí a pouliční komfort.

Přidanou hodnotu ve formě péče o stresovaná a mnohdy týraná zvířata by na sebe do značné míry měli vzít občané a soukromý sektor. V ideální Kutné Hoře…

Všichni psi si můžou oddychnout a jít si zase lehnout do boudy. Zbytečný povyk. Na žrádlo a ošetřovatelku bude i letos.