Slavnostní půlnoční mši sloužil kutnohorský arciděkan Vladislav Brokeš. Také při půlnoční proběhla sbírka na charitativní účely, vybraný obnos podpoří projekt Noclehárna pro ženy. Díky tomuto projektu Oblastní charity Kutná Hora budou moci ženy, které nemají střechu nad hlavou, přenocovat v důstojných podmínkách.