Stavitelé katedrály už ve 13. století velmi přesně určili osu západu slunce vůči jejímu půdorysu a sedlecký chrám postavili tak, aby ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí katedrály přímo na hlavní oltář.

Putující paprsek, který vzápětí osvítí sochu Panny Marie, sledují rok co rok stovky návštěvníků. Tato úchvatná podívaná ale má právě jednu podmínku a tou je, aby venku svítilo slunce.

Ještě dvě hodiny po poledni vypadalo počasí nadějně, pak se ale zatáhlo a první letošní návštěvníci, kteří do katedrály dorazili před začátkem programu už jen zklamaně sledovali oblohu. Někteří do poslední chvíle doufali v zázrak.

„Viděla jsem putování paprsku na youtube, ale nikdy ne na živo. Letos jsem konečně přišla a ono je zataženo,“ řekla Andrea Syllová z Kutné Hory.

Paradoxně letos poprvé se za vstup do katedrály platilo, šlo o symbolických 50 korun. Výtěžek ze vstupného bude věnován Středisku Atrium Oblastní charity Kutná Hora na projekt Noclehárna pro ženy.

„Maximální kapacita katedrály je 600 lidí a my v takto obrovském počtu návštěvníků, nejsme schopni kapacitu pohlídat jinak než tím, že budeme vstupenky prodávat. Druhým důvodem je i to, že součástí Jarní rovnodennosti je vždy i kulturní program a my bychom byli rádi, aby si ho všichni návštěvníci plnohodnotně užili a neutíkali z katedrály hned poté, co se sluneční paprsky dotknou oltáře,“ vysvětlila už dříve v tiskové zprávě ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.

Letos se tak nestalo a tak všechny, kteří do nejstarší katedrály v Čechách dorazili, čekal alespoň pestrý program. Ten uváděl herec a moderátor David Prachař. K poslechu zahrálo kutnohorské hudební uskupení Ambient Zephyr ve složení Bohumil Dvořák, Vilém Dvořák a Pavel Bartoš a k vidění tu byly rovnou dvě výstavy - „Tam a zase zpátky do krajin za mysl“ kutnohorské malířky Mirky Lipertové a výstava Jedinečný Santini.