Městská společnost Průvodcovská služba se pod vedením Heleny Plíhalové rozdělila na dva subjekty: novou příspěvkovou organizaci Průvodcovská služba Kutná Hora, která plní služby v průvodcovské oblasti ve Vlašském dvoře a na okružních prohlídkách městem.

Druhým subjektem, který rozdělením původní městské společnosti vznikl, je právě společnost s ručením omezeným Služby Kutná Hora s. r. o. Ta vznikla za účelem vyrovnání všech finančních závazků a soudních sporů s tím, že poté půjde do likvidace.

Právě časové průtahy s likvidací společnosti se staly terčem kritiky opozice. To mělo být podle informací Deníku také hlavním důvodem odstoupení Heleny Plíhalové, která nechtěla být vystavena dalšímu tlaku. „Odstoupila bez udání důvodu,“ řekl k situaci starosta města Kutná Hora Josef Viktora (ANO 2011).

Nový likvidátor má likvidaci společnosti dokončit. Svoji činnosti nebude vykonávat za tarifní mzdu, ale hodinovou ve výši 250 Kč/hod s tím, že bude radě města pravidelně předkládat vyčíslení úkonů, které učinil. Maximální výše odměn ale nesmí přesáhnout částku 10 tisíc korun za dokončení celé likvidace.