„Myslíme si, jako vedení města, že se jedná o tak zásadní problematiku, že by bylo dobré seznámit s tím vás jako veřejnost,“ těmito slovy uvedl setkání Filip Velímský.

Svolání tohoto setkání bylo velmi rychlé. Na facebookových stránkách města se odkaz na pozvánku uveřejněnou na webu Čáslavi objevil v neděli krátce před osmou hodinou večerní. Rychlost svolání připustil i starosta Vlastimil Málek. „Myslím si, že včasná informace, je vždy velmi cenná,“ vysvětlil.

K tomuto kroku však vedení města prý přimělo to, že v pátek, a sice den po jejich ustavení, byli kontaktováni zástupcem firmy AVE, ředitelem místní provozovny, který je informoval o situaci, jež by mohla nastat. „Jedná se o to, že 70 tisíc tun nebezpečných vymístěných nadbilančních kalů z areálu lagun Ostramo v Ostravě by mohlo být plánovaně převezeno a deponováno na skládce v Čáslavi v době od 15. listopadu 2018 do 22. prosince 2018,“ sdělil starosta Čáslavi.

To potvrzuje i společnost AVE CZ, která vydala v pondělí 5. listopadu prohlášení, v němž stojí: „Kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku – dle projektu schválenou mezideponii.“

V prohlášení AVE CZ je však jedno ale, a sice změna původního projektu. Co je tím myšleno? „Nyní je předmětem diskuze, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou upravených kalů do Čáslavi,“ uvádí AVE CZ.

A že by tyto převozy byly opravdovou zátěží pro životní prostředí, potvrzuje i místostarosta Martin Horský, který přednesl několik čísel. „70 tisíc tun kalů lze reálně převézt přibližně na třech tisících autech. Reálně by muselo každý den přijet do Čáslavi 81 souprav,“ spočítal Horský s tím, že by auta najela kolem 1 800 000 kilometrů.

Tímto provozem by však nebyli dotčeni pouze obyvatelé Čáslavi, ale všech měst, která jsou na trase Ostrava – Čáslav, a následně i Čáslav – Vřesová při jejich dalším převozu. „Chceme se spojit s orgány, které jsou touto věcí dotčené a mohou o ní rozhodnout,“ řekl Málek.

| Video: Youtube

Rada jednala v pátek, v neděli i v pondělí společně se senátorem Jaromírem Strnadem a ředitelem Doležalem. Přijel i Radek Halbich, který je zaměstnancem AVE CZ a má na starosti sanaci v Ostravě. „Ve čtvrtek máme dojednanou schůzku s generálním ředitelem společnosti Diamo. Budeme tlumočit stanovisko města a veřejnosti,“ prozradil starosta.

Vedení města je také ve spojení s Ministerstvem životního prostředí, s Ministerstvem průmyslu. Ve středu se sejdou také s Vítem Rakušanem, který je nejen starostou Kolína, ale i poslancem Parlamentu ČR.