Jenomže s věcí, která vypadá na první pohled jednoduše, je spojeno hned několik otázek. Jednou z nich je, proč rada města nerespektovala doporučení dozorčí rady Tebisu, ve které stojí, aby se výběrové řízení uskutečnilo až po říjnových komunálních volbách. A to zejména s ohledem na to, že současný jednatel je ve funkci teprve od listopadu loňského roku a má rozjetou celou řadu projektů.

„Byla jsem poněkud překvapena, že návrh na vyhlášení výběrového řízení byl předložen radě města bez předchozí diskuze v současné koalici,“ uvedla radní Iva Pospíšilová „Na tomto jednání jsem nemohla být přítomna, nicméně rada tento návrh schválila. Asi to z nějakého důvodu spěchá, protože radní nechtěli znát ani stanovisko dozorčí rady, která se konala následující den,“ dodala Pospíšilová s tím, že dozorčí rada doporučila radě města, aby vzhledem ke stabilitě ekonomického vývoje městské společnosti KH Tebis posunula termín výběrového řízení až po komunálních volbách. „Toto stanovisko dozorčí rada řádně odůvodnila. Její názor mi přijde logický a správný, a zcela se s ním ztotožňuji,“ doplnila Pospíšilová, která byla zároveň jmenována jako náhradnice v komisi pro výběr jednatele.

I výběrová komise na jednatele KH Tebis je mnohým trnem v oku. Nejenže v ní bude chybět původně navržený předseda dozorčí rady Zdeněk Jirásek, ale usednout v ní má kupříkladu současný místostarosta Karel Koubský starší, na jehož syna společnost KH Tebis v srpnu 2017 podala žalobu, či Antonín Drahokoupil, který je pro změnu zaměstnancem firmy a přímým podřízeným jednatele.

Vedení města ale jakékoliv nestandardní kroky odmítá. „O výběrové komisi rozhodla rada města. Není to nic, na čem trvám a být v ní nemusím. A už vůbec netuším, jak bych z této pozice mohl ovlivnit nějaký soudní spor,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. Podle něj bylo odvolání bývalého jednatele Tomáše Pilce nesystémovým krokem a bylo třeba vybrat jednatele podle pravidel, proto městská rada výběrové řízení vyhlásila.

„Když byl odvolán Tomáš Pilc, také to bylo narychlo,“ přidal se starosta Josef Viktora. Oba nevidí nic neobvyklého ani na nastavených kritériích řízení. Podle nich se totiž s největší pravděpodobností Martin Suchánek nebude moci výběrového řízení zúčastnit. „Kritéria zůstala stejná, jako když výběrové řízení vyhrál Tomáš Pilc. Stanovila je ještě bývalá městská rada pod vedením Martina Starého,“ uvedl Koubský starší. Město bude podle něj stejně postupovat i v případě další městské společnosti – Průvodcovské služby a výběrové řízení na jejího jednatele. Nyní však musí být zohledněna role Průvodcovské služby v rekonstrukci Vlašského dvora a získanou dotací.

Současný jednatel KH Tebis se k situaci příliš vyjadřovat nechtěl. „Jako jednatel městské společnosti nechci a nebudu dělat politická prohlášení. Byl jsem radou města řádně jmenován a pověřen konkrétními úkoly, na kterých intenzivně pracuji a které s odpovědností jednatele plním. Plnění dozoruje nestranný dozorčí orgán, který mou práci hodnotí oficiálně a pozitivně,“ uvedl jednatel KH Tebis Martin Suchánek Má priorita je řádně pečovat o městský majetek a firmu rozvíjet. V tomto smyslu jsem samozřejmě připraven kdykoliv složit účty nejen valné hromadě či dozorčí radě nebo městu, ale především zákazníkům – občanům Kutné Hory,“ dodal jednatel.

- Tomáš Pilc byl z funkce jednatele odvolán 15. 11. 2017 na základě rozhodnutí městských radních; ve funkci ale tehdy skončil i předseda Dozorčí rady KH Tebis Radim Fedorovič; oba své funkce zastávali od roku 2015, přičemž Tomáš Pilc ve funki vystřídal Karla Koubského ml. - nejprve byl jmenovaný Radou města bez výběrového řízení, které ale městská rada později vypsala a Tomáš Pilc ho vyhrál
- Martin Suchánek byl do funkce jmenován Radou města 15.11. 2017 bez výběrového řízení; Fedoroviče ve funkci předsedy Dozorčí rady KH Tebis vystřídal Zdeněk Jirásek
- Po změnách na podzim loňského roku se členy Dozorčí rady Průvodcovské služby stali Jozef Králík a Jiří Němec; podle něj přichází výběrové řízení v nevhodnou dobu. „Jsem členem dozorčí rady velmi krátce, ale tak, jak mám možnost sledovat práce jednatele, mohu říci, že je to člověk aktivní a na své místě. Já jsem zastáncem výběrových řízení, ale tady mělo přijít až na začátku topné sezony a po komunálních volbách,“ uvedl Němeček.
- Výběrové řízení se uskuteční 21. března, do funkce by nový jednatel měl nastoupit začátkem června