Vzniknout má i nová pracovní skupina, ve které by měli mít své místo i zástupci města Kutná Hora. „Dostali jsme ze strany Kraje nabídku na obsazení dvou míst v této pracovní skupině,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Pracovní skupina, která se bude situací v Kutné Hoře zabývat, by měla vzniknout do týdne. „Konkrétní složení pracovní skupiny bude Radě předloženo na jejím dalším jednání 14. ledna 2019,“ informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Nová pracovní skupina bude složena ze zástupců Středočeského kraje, města Kutná Hora, Oblastní nemocnice Kolín a zdravotních pojišťoven.

„Vznik skupiny předpokládám v co nejbližší době. Její zástupci se budou zabývat nejen majetkovými záležitostmi, dodatky smluv k již uzavřeným smlouvám mezi městem a krajem, ale především návrhem budoucího rozvoje kutnohorské nemocnice, který bude odpovídat dodržení uzavřených smluv v oblasti zachování rozsahu poskytované zdravotní péče. Takto zpracovanou strategii ředitelem kolínské nemocnice, by měla projednávat Rada kraje v prvním týdnu v měsíci únoru,“ upřesnil radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO 2011).

Skupina by měla mít přibližně osm členů. Bezděk zároveň zopakoval, že zájmem Středočeského kraje je nepřijmout žádné rozhodnutí, které by poškozovalo zájmy obyvatel kutnohorského regionu.

Závěry nově založené pracovní komise k restrukturalizaci zdravotní péče v kutnohorské nemocnici budou poté předloženy ke schválení Radě Středočeského kraje, krajskému zastupitelstvu i zastupitelstvu Města Kutná Hora.