Sazba poplatku za odpady zůstává stejná jako loni, tedy 650 korun za fyzickou osobu za kalendářní rok. „Poplatek se vypočítává z nákladů na jednoho poplatníka za předchozí kalendářní rok. Za rok 2018 vychází na na 808 korun, takže bychom mohli poplatek za svoz odpadu zvýšit, ale neplánujeme to,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

V obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za psy je ale hned několik novinek. Především dojde k zásadní změně při přiznávání snížené sazby, kdy jediným kritériem bude věk poplatníka. Doposud přiznané snížené sazby budou přepočítány podle nových podmínek a u některých poplatníků se tak naopak sazby mohou zvýšit. Změny se dotknou přibližně 650 majitelů psů.

Novinkou ve vyhlášce o poplatcích za psy bude také jeho splatnost, a to k 30. září. Dojde tak ke sjednocení splatnosti s místním poplatkem za komunální odpad. Zruší se tím možnost platit poplatek dvakrát ročně. Každý poplatník bude mít možnost uhradit poplatek do 30. září ve splátkách podle svým možností. V Kutné Hoře tak za prvního psa majitelé v rodinných domech kupříkladu zaplatí 300 korun, v ostatních typech staveb pak 700 korun.