„Na jednání rady města jsme brali na vědomí zápis komise životního prostředí. Jedním z bodů bylo i téma třídění odpadů,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011). Členové komise životního prostředí by se podle něj měli „na zkušenou“ vydat do Hradci Králové, kde prý mají dobře systém na třídění odpadů dobře vypracovaný.

„Při diskusi panovala jednoznačná shoda, že je třeba se prioritně zaměřit na třídění biodpadu, který patří k nejtěžším složkám směsného komunálního odpadu,“ vysvětlil starosta s tím, že jestliže lidé biodpad ukládají do běžných popelnic, putuje pak zbytečně na skládku komunálního odpadu.

Dalším důležitým bodem, na který se v Kutné Hoře chtějí v souvislosti s tříděním odpadu zaměřit, jsou takzvaní černí pasažéři. Tedy lidé, kteří bydlí v nájmu bez trvalého bydliště a tím pádem neplatí poplatky za svoz.

Zároveň kutnohorská radnice zvažuje přípravu projektu, v rámci nějž hodlá pořídit žluté a modré sběrné nádoby na papírové a plastové obaly o objemu 240 litrů. V další fázi projektu by byla dokonce možnost získat podporu na nákup domácích kompostérů na zahradu rodinných domů.

V souvislosti s tím požádalo Technické oddělení Městského úřadu Kutná Hora obyvatele o vyplnění krátkého dotazníku na webu města. Ten by měl ukázat, jestli mají o třídění odpadu skutečný zájem.