Podle informací Deníku bylo po vstupu na inkriminovaný pozemek odhaleno čerpadlo, které z odpadní jímky domu čerpalo kal. Od čerpadla vedla hadice k potoku, který teče do rybníka. Hadice byla už zarostlá trávou. Bylo tedy evidentní, že čerpání obsahu žumpy přímo do rybníka, respektive potoka, je zde běžné.

O tom, že je rybník cílovou destinací splašků z různých objektů, se hovořilo již delší dobu. Zda šlo o úmyslné vypouštění nebo jen prosakující žumpy, je otázkou. Nyní se ale podle všeho jednoho z oněch úmyslných viníků podařilo chytit při činu.

„Dne 10. října jsme byli povoláni zhruba po 17. hodině k unikajícím splaškům do obecního rybníka, tak hovořilo oznámení. Po příjezdu na místo profesionálních hasičů z Čáslavi a Kutné Hory a dobrovolných obce Zbýšov bylo vyhodnoceno, že dochází k úniku látky do rybníka. Událost byla předána starostce obce a Policii ČR, kteří ji měli následně řešit se životním prostředím,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Událostí se nyní zabývá policie, odbor výstavby a regionálního rozvoje i odbor životního prostředí v Čáslavi. „Dle zajištěné fotodokumentace a informací ze zápisu policie se jednalo o vypouštění odpadních splaškových vod z jímky jedné z nemovitostí v obci,“ potvrdil vedoucí odboru životního prostředí Michal Ryšán a dodal, že viník bude potrestán v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Mluvčí policie Vendulka Marečková pak doplnila, že je v současné době případ stále v šetření.

Jenže podle všeho to nebylo poprvé, co byl rybník biologicky znečištěn. Problematiku jeho znečištění řešila už před nedávnem obec nemalou investicí. To potvrdil i čáslavský odbor životního prostředí. „Do rybníka byla obcí aplikována mikrobiální kultura za účelem snížení množství organického sedimentu. Důkazy o opakovaném vypouštění odpadních splaškových vod nemáme,“ doplnil Ryšán.

Vedení obce událost komentovat nechce. „K události se zatím jako obec nemůžeme vyjadřovat, neboť je v šetření příslušných orgánů, kterým byla předána do kompetence,“ uvedla starosta Zbýšova Květa Němcová. Obec má podle starostky připravenou projektovou dokumentaci na vybudování kanalizace. Schůzka, která se měla s majiteli nemovitostí uskutečnit na podzim, byla ale kvůli koronaviru zrušená. Chataři a chalupáři by si ale připojení na kanalizaci museli hradit z vlastní kapsy.

Plánovaná dotace na kanalizaci pro ně určená není. Na případ upozornila chatařka z Prahy, která do Zbýšova jezdí na léto od dětství. Její identitu Deník zná, přála si však zůstat v anonymitě. „V blízkosti rybníka jsou původní domky, které nepochybně nemají moderní odpady, ve vesnici není kanalizace. Loni byl rybník znečištěný, plný sinic, a přítok byl minimální. Vyzývala jsem zastupitelstvo, aby se o čistotu více staralo. Objednali jakési enzymy za více než 400 tisíc korun a rybník byl letos na pohled čistý. Nicméně hygienický průzkum v srpnu prokázal nadále fekální znečištění. A začátkem října patrně chytili viníka,“ popsala.

Zbýšov je po léta oblíbeným místem chatařů. Domy zde v okolí rybníka rostly od konce 30. let minulého století, v té době ale žádné nařízení stavět nepropustné jímky neexistovalo.

Chatařka se s celou záležitostí obrátila i na čáslavský odbor výstavby a regionálního rozvoje. Mimo jiné i proto, že na žumpy je třeba stavebního povolení. Na dotazy Kutnohorského deníku reagovala ale vedoucí odboru Klára Kuperová pouze krátkou zprávou, že byly předány k vyřízení.