Pane starosto, popište prosím stručně, co je na filmu o Vaší obci k vidění.Ve filmu je vidět, co se dělo v obci za posledních zhruba třicet let.

Kdo vlastně s nápadem na „videokroniku“ přišel a jak dlouhá doba uplynula od nápadu k realizaci?
Nápad vzešel přímo z obce. Vznikl už v době, kdy byl starostou můj předchůdce, Jaroslav Pařez. Samotný film byl dokončen v květnu letošního roku. Nechali jsme udělat padesát DVD, která jsme nabídli zájemcům. V červnu se pak uskutečnila dvě veřejná promítání filmu – v restauracích v Rašovicích a v Jindicích.

Jaký byl o promítání zájem?
Poměrně velký, sály se slušně zaplnily.

Co bylo vaším hlavním cílem při natáčení filmu?

Hlavním smyslem je prezentace obce a také spolků, které u nás fungují. Tedy sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého spolku a skautů.

Kde jste získali videozáběry, z kterých je film poskládán? Kdo a za jakým účelem, jej původně natočil?
Autorem filmu je Videofilm studio Bohuslava Kučery z Kutné Hory. Bohuslav Kučera je zároveň autorem většiny materiálu, z něhož se snímek skládá. A za jakým účelem záběry původně vznikly? Někdy to bylo i za účelem propagandy socialistické obce. Nicméně dnes je film cenný především pro svou historickou hodnotu.

Ve filmu je poměrně velký prostor věnován místnímu zemědělskému družstvu …
Zemědělské družstvo už v současné době v podstatě neexistuje. Pro vývoj obce však mělo velký význam. A hlavně v něm pracovala řada obyvatel, kteří se nyní na historických záběrech uvidí. A to bylo vlastně to nejdůležitější, o co nám šlo: Aby se ve filmu vidělo co nejvíc lidí.

Videokronika Rašovic, Netušilu, Mančic a Jindic

Čtyřicetiminutový film se zabývá historií Rašovic, Netušilu, Mančic a Jindic od samého vzniku těchto vsí. Stěžejní část však představuje druhá polovina dvacátého a začátek jednadvacatého století. Právě z této doby pocházejí autentické černobílé i barevné záběry. Jedním z nejstarších snímků, použitých ve filmu, je záznam tanků, křižujících toto území v období druhé světové války. K nejnovějším patří naopak záběry slavnostního otevření nového víceúčelového hřiště v Rašovicích nebo záznam divadelního představení ochotnického divadelního spolku Uhlíř z Uhlířských Janovic. Všechny záběry jsou doplněné slovním komentářem. Ve velké míře se film zabývá činností zájmových organizací, tedy hasičského sboru, mysliveckého spoku a skautského oddílu, jehož existence je v obci, velikosti Rašovic, zcela unikátní. Pod filmem je podepsána firma Videofilm studio a bývalý a současný starosta Rašovic Jaroslav Pařez a Zbyšek Šaněk.