„Pan ředitel se sám v této věci v průběhu minulého měsíce obrátil na vedení města, které na schůzi rady města velmi zodpovědně a korektně v předstihu informoval o svém plánovaném záměru z funkce odejít. Vedení města panu řediteli Novákovi poděkovalo, jak za veškerou v městské nemocnici doposud odvedenou práci, tak i za ochotu spolupodílet se na výběru svého nástupce a nabídku maximální součinnosti při následném předávání agendy,“ uvedl mluvčí čáslavské radnice a člen rady města Filip Velímský.

Díky uvedenému postupu podle něj získalo město určitý čas navíc pro přípravu a vypsání výběrového řízení na obsazení této mimořádně důležité a zodpovědné pozice.

Odstupujícího ředitele se kvůli vyjádření prozatím nepodařilo kontaktovat.