Ředitel kutnohorské školy Josef Treml seznámil svého kolegu Tomáše Hasíka s prostorovými možnostmi průmyslové školy, jejím vybavením a vzdělávacími aktivitami, včetně práce s modely vozů na vodíkový pohon.

Diskutována byla témata popularizace technického vzdělávání v období prohlubující se digitalizace a automatizace průmyslové výroby (takzvaný Průmysl 4.0) a možností místního školství reagovat na tyto změny.

Závěrem setkání vyústilo podpisem memoranda o spolupráci, ve kterém se oba subjekty zavázaly ke společným aktivitám rozvíjejícím dovednosti žáků a vedoucím k jejich vysoké uplatnitelnosti na trhu práce v našem regionu.