ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Jak dlouho potrvá zákaz návštěv?
Na tuto otázku není nikdo v současné době schopen odpovědět. Bude se vyvíjet podle epidemiologické situace v České republice a bude reflektovat nařízení a doporučení vlády, Ministerstva zdravotnictví, hygienických stanic atd.

Co v této situaci klienti nejvíce potřebují a jak se mají?
Mnozí vnímají nestandardní situaci a je na nás, abychom své starosti, nejistotu, obavy a prožívání něčeho neznámého nechali před dveřmi centra a snažili se být našim klientům oporou a jistotou. Jde o velmi křehké a lehce zranitelné osoby. Často žijí ve svém světě, trpí ztrátou krátkodobé paměti, mají narušenou orientaci, úsudek, schopnost rozhodování a vyhodnocení situace. Potřebují, abychom jim zejména v současnosti zajistili co možná nejvíce jistoty, lásky, trpělivosti, osobního kontaktu. Velmi důležitá je komunikace – správně zvolený tón hlasu, „úsměv v očích“, příjemné vystupování, pohoda. Potřebují mít jistotu dobrého domova, kterou se jim snažíme za všech okolností zajistit.

Mají klienti obavy z nákazy koronavirem?
Klienti ve střední a lehčí fázi demence vnímají především zákaz návštěv, který jsme museli vyhlásit. Vysvětlujeme jim, že cílem je chránit nás všechny. Ve všech centrech se náš personál maximálně snaží, aby klienti byli od nepříjemných informací ochráněni a měli možnost zažívat co možná nejpřirozenější dny.

Jakým způsobem klienty uklidňujete, na co nejlépe reagují?
Není potřeba se obávat, klienti nemají obavy ze současné situace. Pokud budou vnímat, že mají jistotu, že jsme zde pro ně, že je máme rádi, komunikujeme s nimi, odpovídáme jim na dotazy podle jejich schopnosti porozumět stávající situaci, není důvod je uklidňovat. Naopak je krásné pozorovat, jak se aktivně zapojují a pomáhají personálu při šití roušek. I to je znamení, že porozuměli stávající situaci a chtějí být prospěšní. Mají velkou radost z každého úspěchu. To nás všechny vzájemně posiluje a povzbuzuje.

Jak je zajištěna lékařská péče v případě, že se změní zdravotní stav klienta?
Lékařská péče je i nadále zajištěna stejným způsobem. V případě, že dojde ke změně zdravotního stavu vyžadujícího hospitalizaci, vždy postupujeme v souladu se zákonem a zajistíme klientovi vyšetření v nemocnici za pomoci rychlé záchranné služby. V každém případě bychom o případné změně zdravotního stavu ihned informovali rodinu.

Jak za současné situace probíhají terapie?
Vzhledem k současné nestandardní situaci, která je pro nás všechny nová, jsme museli změnit vlastní průběh každodenních činností. S klienty pracujeme individuálně a hlavním naším cílem je vytvořit i v těchto dnech, co nejpřirozenější prostředí, kde budou cítit jistotu a pocit bezpečí.

Mohou rodinní příslušníci poslat či předat balíček?
Bohužel posílání ani předávání jakýchkoliv balíčků, potravin či dalších věcí není v rámci nastavených preventivních opatření v současné době možné. Můžeme však ubezpečit, že naši klienti nestrádají. Nabízíme jim pestrý jídelníček. Pokud by cokoli chybělo, například v oblasti oblečení apod., zajistíme. Doporučujeme rodinným příslušníkům, aby si dárečky uchovali až na dobu, kdy se budou moci se svými blízkými osobně potkat. Rádi jim také pomůžeme zorganizovat narozeninovou oslavu, až to podmínky dovolí.

Mohou vzít lidé svého rodinného příslušníka ven?
Bohužel to není možné. Ale čerstvý vzduch a procházky našim klientům nechybí, pokud počasí dovoluje, chodíme na krátké procházky v rámci naší rozlehlé zahrady. Snažíme se aby byli co nejvíce na čerstvém vzduchu.

Jak je to s duchovní péči?
Duchovní péče byla pravidelnou součástí našeho programu. Nyní se snažíme řešit například propojením s naším duchovním formou skype. Oporou nám je pan Alexandr Štěpanovský z Křesťanského společenství v Kutné Hoře.

Jakým způsobem je možné získat informace o dění v centrech?
Lidé nás mohou sledovat přes náš facebook, kam pravidelně vkládáme fotografie z denního života a průběžné informace o životě a aktivitách, které probíhají v jednotlivých centrech. Život u nás se nezastavil ani omylem.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník