„Všechny detaily a dílčí práce do března určitě nestihneme, to je termín, dokdy musíme dokončit práce, které určují podmínky dotace,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu) s tím, že to je otázka minimálně dalšího roku.

Na dokončení rekonstrukce parku se bude podílet nový architekt. Důvodem jsou nedostatky v architektonické části projektu. „Původní projekt jsou spíše technické výkresy než projektová dokumentace v pravém slova smyslu, úplně chybělo dopracování některých detailů,“ vysvětlila Doušová s tím, že mzda architekta bude pravděpodobně uznatelným nákladem hrazeným z dotace.

Starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011) poznamenal, že projekt se potýkal s vícero nedostatky. Nejsou to však zdaleka jediné potíže, které rozsáhlou revitalizaci Vlašského dvora a parku provázejí.

Další proměnou tak kupříkladu projde veřejné WC „u žáby“ v Pacákových sadech. „Zjistilo se, že díky zavlažování trávy, která je nad záchodky, zatékalo dovnitř do ventilace a neustále se to tam vyplavovalo,“ uvedla Doušová. Místo trávy se tak v prostoru nad „žábou“ objeví dlaždice, které závlahu nepotřebují.

V dezolátním stavu jsou ale i veřejné záchodky uvnitř parku. Ty se sice zrekonstruovat podaří, náklady ale budou o dost větší, než se předpokládalo. To původní promítací kabina letního kina takové „štěstí“ mít nebude. „Původně měla zůstat zachována, ale je natolik zničená korozí, že se bude muset celá strhnout,“ řekla Doušová.

Současný projekt nepočítá ani se vznikem kavárny v rámci parku. „To už je pasé. Dovedu si ale představit, že by se v parku mohl objevit podobný typ občerstvení, jako je v zahradách Galerie Středočeského kraje,“ popsala Doušová. V areálu bývalé jezuitské koleje v současné době funguje open space bistro Zero point.

Projekt architekta Ondřej Kubíka jde ruku v ruce s revitalizací Vrchlice. „Velkou výhodou je, že pan architekt je všestranně zaměřený a projekt revitalizace Vrchlice dostal k nahlédnutí a pracuje s prostorem parku tak, aby to do sebe zapadalo,“ uvedla místostarostka k novému architektovi. Ten je rovněž autorem architektonického návrhu na rekonstrukci Sankturinovského domu.