Soud v třináctistránkovém usnesení konstatoval, že průběh voleb v okrsku číslo 1 natolik porušoval volební zákony a míra manipulace byl tak velká, že zásadním způsobem „zatemnila“ výsledek hlasování. Proč však k manipulaci došlo, je ale otázkou, na níž by se odpověď ve spisu hledali jen těžko.

Rozhodně se tam ale dá dopátrat jak. Usnesení soudu totiž podrobně popisuje průběh manipulace, a to včetně jmen zainteresovaných osob. Mezi nimi stojí za zmínku jména členek okrskové volební komise, Veroniky Schneiderwindové a Jiřiny Lupínkové, které vyrazily do terénu s přenosnou volební schránkou, a starosty Jaroslava Doudy (KSČM).

Členky okrskové komise během voleb přivezly při návratu z výjezdu s přenosnou volební urnou nejméně sedm hlasů za občany, kteří vůbec nevolili. Celkový počet mohl být přitom ještě vyšší, protože seznam lidí, za nimiž skutečně měly jet, byl zpětně falšován. Ani starosta nezahálel a těsně po volbách přemlouval ty, co nevolili, aby tvrdili, že volili.

Skandál, ostuda, trpké pochybnosti, jestli už se to někdy mohlo stát. Na celé věci ještě přidává, že vznikly dvě odlišné kopie seznamu všech voličů, který měl být po volbách zapečetěný archivován na obecním úřadě.

Nikdo z „pachatelů“ uvedených v usnesení soudu ale s Deníkem příliš mluvit nechtěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl při návštěvě redaktorky Deníku na Obecním úřadě v Chlístovicích Jaroslav Douda. Komentář ke kauze přitom telefonicky přislíbil poté, co bylo na úřední desce Krajského soudu v Praze zveřejněno usnesení soudu s argumentem, že věc okomentuje, až mu bude usnesení doručeno písemně.

Naproti tomu jedna ze členek okrskové volební komise poskytla vcelku šokující vyjádření. „Já už se k věci podrobněji vyjadřovat nechci. Jediné, co mohu říci, je, že jsem to udělala pod nátlakem,“ uvedla Jiřina Lupínková, která se alespoň částečně ke svému jednání u soudu přiznala, když řekla, že odvolila za tři občany.

Veronika Schneiderwindová ale nic takového neučinila, a to i přesto, že soud ji při výslechu konfrontoval s rozporem její výpovědi se zfalšovaným seznamem voličů, k nimž se jelo s přenosnou volební schránkou, a jehož pravost předtím potvrzovala. Kromě paragrafů souvisejících s falšováním voleb tak může čelit i obvinění z křivého svědectví.

S Deníkem evidentně mluvit nechtěla. Hovory na telefonním čísle, které poskytla její matka, hospodářka obce a pravá ruka starosty Věra Schneiderwindová, opakovaně „vytípávala“, na doručenou textovou zprávu nereagovala.

Policie případ stále vyšetřuje. „K případu prozatím nebudeme poskytovat žádné informace, vyšetřování stále probíhá,“ uvedl Tomáš Dvořák z kutnohorské kriminálky. Konkrétnější nechtěl být ani k právní kvalifikaci, která vyšetřovaným hrozí.

Navrhovatelé, kteří podali stížnost na průběh ke Krajskému soudu v Praze, byli ale o něco sdílnější. Stejně jako bývalý starosta Chlístovic Bohuslav Ryšánek, který obecnímu úřadu velel v předminulém volebním období.

„Nemá to vítěze. Pro obec je to především veliká ostuda, zvláště v tento rok, kdy slavíme sté výročí samostatné československé republiky. Liché jsou rovněž domněnky, že za podáním stížnosti k soudu stojí moje touha stát se znovu starostou,“ začal své povídání Bohuslav Ryšánek (Sdružení nezávislých kandidátů spojených osad).

Koneckonců on jej k soudu nepodal. Jedním z navrhovatelů žaloby byl Pavel Štěpina. „Vedla mně k tomu moje občanská povinnost, protože jsem bytostně přesvědčen o tom, že žijeme v demokratické zemi, ve které by měly být dodržovány demokratické principy. A k nim rozhodně svobodné a nezmanipulované volby patří,“ řekl Štěpina. Ten ve volbách na rozdíl od Bohuslava Ryšánka nekandidoval.

Ani Bohuslav Ryšánek to původně neměl v úmyslu ,,Rozhodl jsem se znovu kandidovat až ve chvíli, kdy starosta řekl mé manželce, že už to dělat nebude. Toužil jsem do zastupitelstva dostat lidi, kteří pro obec něco aktivně dělají. Nechtěl jsem, aby tam znovu usedli ti, kteří na zastupitelstvu skoro spí nebo jen na všechno souhlasně pokyvují hlavou bez špetky vlastní iniciativy,“ vysvětlil.

Karty jsou teď v rukou kutnohorské kriminální policie. Až případ uzavře, budou jasní viníci. Ministerstvo vnitra v chlístovickém okrsku číslo 1 vyhlásí opakované hlasování a na celou kauzu se časem zapomene. Hořká chuť na patře ale místním zůstane dlouho. Mnozí ale věří, že skandál bude alespoň k něčemu dobrý: už se to nebude nikdy opakovat.