Kvůli problému arsenových hald se nedávno konala společná schůzka, které se účastnili zástupci města, Krajské hygienické stanice, Odboru životního prostředí, Městských lesů a rybníků Kutná Hora a projektantů. Ti se na ní dohodli, že kolem hald by měla vyrůst betonová zeď a jedna z hald by měla být v nejbližší době zasypána. „Ve hře byla i varianta s opěrnou zdí gabionovou. Rozhodli jsme se ale nakonec, že postavíme levnější betonovou," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý.

V současné době se pracuje na celkovém znění projektu, který by měl zabezpečení jedné z hald vyřešit. „Jedná se o haldu ve směru na Libenice a letos by měly být provedeny technicko sanační práce," uvedla Kateřina Hladíková z Odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. Podle ní by měl být projekt rozdělen do tří etap. „V současné fázi čerpáme první část peněz ve výši 710 tisíc korun na přípravu projektu," doplnila Hladíková. Dotace pochází z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. To podle informací z městského úřadu na kompletní projekt přislíbilo celkem 4,5 milionu korun. „Na příští rok máme přislíbeny 3 miliony korun na realizaci projektu a zbytek prostředků pak v roce 2018 na dokončovací práce. Uvidíme, jestli to tak skutečně bude," tvrdí Hladíková.

Situaci v lokalitě komplikuje fakt, že v blízkosti obou arsenových hald je vysoké napětí. Také proto se zmíněné schůzky účastnili zástupci skupiny ČEZ, se kterými bude v budoucnu nutné veškerý postup konzultovat. Podle starosty Martina Starého bude nutné hranu haldy strhnout tak, aby dosáhla pozvolného tvaru. Až bude hrana haldy stržena, měla by kolem ní směrem k silnici vyrůst betonová zeď. Nahoře na haldě by měla být umístěna biotextlie a vrstva hlíny. S tím by se mělo začít v příštím roce.