Až do května se budou pracovníci pohybovat v lokalitě od stanice technické kontroly u křižovatky s čáslavskou ulicí Vrchovskou až po sjezd na silnici I/17 ve směru na Chrudim.

Se stavebními pracemi, které budou rozděleny na etapy, jsou spojená nezbytná dopravní opatření, který mohou řidiče na jejich cestě zdržet. „V době rekonstrukce bude v tomto úseku provoz řízen světelně," zdůraznil Patrik Kraus.

První etapa stavebních prací, která povede ze směru od Prahy ke sjezdu na silnici I/17, by měla podle daných plánů trvat asi dvanáct dní. Na ni pak plynule naváže etapa druhá. Při ní bude opravena celá křižovatka u sjezdu na Chrudim. „Počítáme, že druhá etapa stavebních prací by měla trvat do 3. května," poznamenal vedoucí Dopravního inspektorátu.