O přípravách hovořil červenojanovický starosta Miroslav Ptáček.

Setkání rodáků a přátel obce se v poslední době stalo na Kutnohorsku oblíbenou společenskou událostí. Jmenujme například Újezdec, Hranice nebo Slavošov. Jak se zrodila tato myšlenka v Červených Janovicích?

S myšlenkou uspořádat v Červených Janovicích setkání rodáků a přátel obce jsem si pohrával už v době, kdy jsem se rozhodl kandidovat na starostu obce. Věřím, že takové akce stmelují lidi a vytváří v obci příjemnou atmosféru. Jen jsem nečekal, že bych takovou událost, ve spolupráci s dalšími občany, připravoval po necelém roce v úřadě, ale výročí 100 let od vysvěcení kostela sv. Martina se přímo nabízí.

V polovině října už to bývá s počasím všelijaké. Nebojíte se, že by mohla mokrá varianta akci uškodit? Jaký vlastně připravujete program a kdo se na něm bude podílet?

Datum 15. října je na den přesné od uvedeného výročí - 15. října 1911. Počasí je pro takové akce důležité, ale na druhou stranu je to skutečnost, kterou neovlivníme, a termín je třeba stanovit dopředu. Navíc, když si vzpomeneme na letošní červenec, tak ani letní měsíce nejsou zárukou příjemného počasí. Program bude pestrý a myslím, že si něco zajímavého vybere každý návštěvník (program - viz. infobox na konci článku).

Jak už bylo zmíněno, setkání rodáků a přátel obce Červené Janovice se uskuteční u příležitosti 100 let od vysvěcení místního kostela sv. Martina, jehož věž v současné době zahaluje lešení. Jak to s touto dominantou obce vypadá?

S firmou, která opravu věže kostela sv. Martina provádí, je dohodnuto, že termín dokončení opravy je shodný s datem našeho setkání. Doufám tedy, že na oslavu výročí bude věž kostela bez lešení, opravená a bude ozdobou obce.

Kolik korun si rekonstrukce kostelní věže vyžádá a co všechno zahrnuje?

Celkové náklady na opravu věže kostela (střecha a vrchní část věže - od římsy pod žaluziemi nahoru) a části presbytáře budou stát milion sto šedesát tisíc korun. Dotace činí osm set tisíc korun.

Kde se podařilo sehnat na opravu kostelní věže finanční prostředky?

Z této skutečnosti mám upřímnou radost. Opravu samozřejmě nelze provádět bez dotace a tady Farní úřad Červené Janovice uspěl se svoji žádostí z počátku tohoto roku v kapitole "Paměť venkova" vypsané Místní akční skupinou "Lípa pro venkov" se sídlem ve Zbraslavicích (sdružení obcí, podnikatelů, neziskových organizací). Vedle financí z dotace byly však potřeba i vlastní prostředky a ty se skládají z několika zdrojů - peníze farního úřadu, dary podnikatelů, příspěvek obce a sbírka mezi občany. Občané na opravu kostela do této chvíle přispěli částkou 90 tisíc korun a za to jim patří i mé poděkování.

Plánují se do budoucna ještě nějaké další stavební či jiné úpravy této dominanty obce?

Tato oprava je první etapou, samozřejmě bude snaha o pokračování oprav, ale nějaký harmonogram nedokážu odhadnout. Další důležitý krok, který se podařilo farnímu úřadu udělat je ten, že kostel sv. Martina je od září 2011 uznán kulturní památkou. Tím se otevírají další možnosti žádostí o dotace – Ministerstvo kultury ČR, Středočeský kraj. Nesmím zapomenout poděkovat panu inženýrovi Františku Nešporovi z Vilémovic, který v tomto směru vykonal hodně práce.

Už při pohledu ze země je patrné, že byl dočasně sundán křížek s kopulí. Našlo se v ní nějaké poselství?

Tady mnohé zklamu, ale v kopuli nebylo uloženo nic. Překvapení to bylo i pro nás, protože jsme očekávali poselství z roku 1911 a tajně jsme doufali, že by tam mohly být uloženy i dokumenty ze starého kostela.

Budete sami iniciovat uložení vzkazu dalším generacím? Případně s jakými dokumenty a věcmi počítáte?

Už je připraven měděný tubus, do kterého uložíme informace o probíhající opravě, historii kostela, aktuality z obce, přidáme nějaké noviny a současné peníze.

A otázka na závěr. Máte přehled, kolik je dosud žijících červenojanovických rodáků, tedy občanů, kteří se narodili přímo ve vaší obci?

Takový údaj nemám a bylo by potřeba nějakého hlubšího bádání, na které teď v době příprav uvedeného setkání času opravdu nezbývá. Věřím však, že se s mnoha rodáky a přáteli naší obce setkám v sobotu 15. října osobně a že bude o čem povídat. Doufám v přízeň počasí a přeji si, aby si lidé z Červených Janovic odnášeli příjemné zážitky.

PROGRAM setkání rodáků a přátel obce Červené Janovice

sobota 15. října 2011

11.00 hodin: mše svatá, koncelebruje Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký (kostel sv. Martina)

12.30 hodin: slavnostní zasazení "pamětní lípy" u sochy sv. Jana Nepomuckého na městečku

13.00 hodin: skupina historického šermu (zámek)

14.00 hodin: vystoupení mažoretek (fotbalové hřiště)

14.30 hodin: přátelské fotbalové utkání gard (fotbalové hřiště)

18.00 hodin: country bál - k poslechu a tanci hraje skupina Víkend (sokolovna)

10.00 - 16.00 hodin: ukázka nové a historické hasičské techniky ve zbrojnici

10.00 - 16.00 hodin: otevřené dveře v základní škole

10.00 - 16.00 hodin: výstava fotografií "Historie a současnost Červených Janovic" a prezentace mysliveckého sdružení (jídelna ZŠ)

10.00 - 16.00 hodin: prezentace půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a ukázka volnočasových aktivit místního Svazu tělesně postižených ČR (budova obecního úřadu)

13.00 - 16.00 hodin: prohlídka kostela sv. Martina s průvodcem

10.00, 14.00, 16.00 hodin: prohlídka zámku Červené Janovice

Celodenní možnost občerstvení v červenojanovických hospodách a na hřišti.

neděle 16. října 2011

11.00 hodin: mše svatá, koncelebruje Mons. Josef Socha, generální vikář královéhradecký (kostel sv. Martina)