K prvnímu zásahu vyjeli v roce 1889

Sbor měl 19 členů a hned byla zakoupena stříkačka, která je dnes skutečným historickým unikátem a jediným svědkem té dávné doby vzniku spolku. V roce 1889 byl zaznamenán první zásah ke dvěma požárům, vystoupení na župním sjezdu v Chotusicích a uspořádání dvou plesů. Doba devadesátých let byla dějištěm politického zápasu našeho národa, hasičstvo se stává nositelem národních ideí občanstvo tak záhy poznává, jak mocnou záštitu ve sborech má a jejich práci vděčně oceňuje.

Dvacáté výročí sboru v roce 1907 je oslaveno župním sjezdem za účasti 30 sborů s 264 krojovanými členy. První světová válka přerušila život sboru na celá 4 léta a na počátku roku 1919 měl sbor 20 členů. V průběhu let střídali se ve funkcích starostové i velitelé. Vzpomeňme jen pana Josefa Vojáčka č. 61 Emanuela Loveckého, Jana Míči, Jaromíra Vokřála a řady dalších obětaných členů.

Zmodernizovali vybavení

Velký rozvoj automobilismu zavdal podnět k zakoupení automobilové stříkačky. Stalo se tak v roce 1930, kdy na starší osobní auto byla namontována firmou Sigmunat pumpa za cenu 50.000 Kč, která byla uhrazena z výtěžku honitby, z příspěvku obce a subvence ústředí hasičstva.

Účastnili se velkých oslav

Vliv sokolských sletů byl patrný i mezi hasiči, kteří na příklad v roce 1934 nacvičovali prostná se sekyrkami a žebříky. V témže roce byl založen i ženský odbor 6ti žen. 7. března 1935 v rámci oslav 85 let presidenta T. G. Masaryka byly ve všech sborech republiky zapáleny oslavné oh〜ně a v Rohozci se zúčastnili všichni občané. Ve všech letech od svého vzniku se sbor zúčastňoval či sám pořádal různá cvičení, župní sjezdy, veřejná cvičení, plesy i kulturní akce a spolu se Sokolem byl aktivní složkou obce.

Při oslavách 50. výročí byli za dlouholetou činnost oceněni Josef Holeček (za 50 let), Jan Míča (40 let) a Josef Rajchl (40let). Zlomové datum 15. března 1939 utlumilo činnost sboru opět na dlouhých 6 let a krátce po válce po roce 1948 násilná kolektivizace vesnic utlumila elán jejich obyvatel, což je patrné i v hasičské kronice, kde záznamy od roku 1939 – 1986 chybí a pamětníků až mnoho nezbývá.

Oslavy 100. výročí ve dnech 28. – 30. srpna 1987 byly velmi zdařilé se soutěžícími okolních sborů, taneční zábavou i slavnostní schůzí. Předsedou Svazu požární ochrany (tak se spolek nazýval) byl Vladimír Bíža, později Josef Veselý.

Z požárníků se stali opět hasiči

V roce 1989 došlo u nás k významné politické změně a ta přinesla nové naděje pro spolkovou činnost. Z požárníků jsou opět hasiči a Rohozec je opět samosprávnou obcí. V současnosti má sbor více jak 50 členů, výrazně se omlazuje, modernizuje, věnuje se zejména prevenci, výcviku, údržbě techniky, společenským akcím i pomoci své obci při ochraně i údržbě majetku.

Slova díků budou vyřčena

V jubilejní den patří poděkování všem aktivním členům mladým i dříve narozeným, obecnímu zastupitelstvu v čele se starostou Janem Kramářem i všem občanům. Máme rádi svoji obec, náš Rohozec, máme rádi náš hasičský spolek a těšíme se, že to dnes společně s Vámi oslavíme.