Právě to by měl změnit nový projekt organizací Eduzměna a Prostor plus. Představen byl minulý týden v kutnohorské městské knihovně.

„Většině aktérů to vyhovuje, včetně některých romských rodičů,“ vysvětluje příčinu Lenka Hečková, manažerka z Society for All (SOFA). Mnozí rodiče jsou podle ní rádi, že jejich děti nemají moc romských spolužáků ve škole, a někteří učitelé vítají “snazší” práci. Ve speciálních školách jsou rádi, že mají dostatek dětí. A ve finále jsou mnohdy rádi i samotní romští rodiče, protože ve speciálních školách, kde v některých případech v Česku tvoří romské děti většinu žáků, se děti spíš nesetkají s předsudky a obecně je jejich cesta vzděláním pro žáky i pro rodiče jednodušší.

Masopustní průvod dětí z MŠ Pohádka, Kutná Hora 13. února 2024.
Ať žije masopust! Do ulic Kutné Hory opět vyrazily nejmenší maškary z MŠ Pohádka

Ne však výběr dalšího vzdělávání a pozdější uchycení na trhu práce, nehledě na omezení, která z méně podnětného vzdělání plynou i v soukromém životě. Situaci nahrává i způsob posuzování školní zralosti a intelektu ve školských poradenských zařízeních, které příliš nezohledňuje socio-ekonomické zázemí dětí. “Zjednodušeně řečeno, to že dítě nepozná barvy a tvary, může mít příčiny čistě v tom, že ho to doma nikdo neučil, a nikoliv v jeho mentálních schopnostech,” shrnuje Hečková.

Rom Romeha, Romové Romům

Problémem je i segregace romských dětí na jednotlivé základní školy, což se v Kutné Hoře dříve týkalo například ZŠ Kamenná stezka. Změnou spádovosti, zavedením programu Začít spolu a dalšími kroky se zde nicméně tento trend podařilo zastavit. Téma dlouhodobě řeší široká paleta služeb v regionu. Nově má pomoci i projekt nazvaný Romové Romům (Rom Romeha), který v lednu za podpory Operačního programu zaměstnanost z MPSV spustila zmiňovaná dvojice organizací. Dvě romské terénní pracovnice mají nyní dva roky na to, aby podpořily romskou komunitu k zápisům svých dětí do běžných škol a školek. Součástí je i spolupráce s dalšími aktéry – samotnými školami a místními sociálními službami.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze.
Schváleno: Kraj přidá čáslavské škole miliony na rekonstrukci a vybavení dílen

“Cílem je podnítit vnitřní motivaci romských rodičů, aby viděli ve vzdělávání smysl a uvědomovali si jeho vliv na budoucnost svých dětí,” říká Monika Seifertová, koordinátorka pro rovné příležitosti v Eduzměně Kutnohorsko. “Tím, že v projektu pracují přímo Romové, je posilován leadership uvnitř komunity,” dodává. Inspirací je dobrá praxe organizace Awen Amenca, které se v Ostravě Porubě takto podařilo jednu původně převážně romskou školu desegregovat a dále průběžně nasměrovat stovky romských dětí do hlavního vzdělávacího proudu.

Dronová show v Čáslavi v sobotu 10. února 2024.
Dronová show v Čáslavi se povedla. Připomněla výročí Jana Žižky

Snahu o přínos většího začleňování romských dětí ocenil na setkání v kutnohorské knihovně i starosta města Lukáš Seifert. V závěru akce, které se účastnili i další zástupci města Kutná Hora, škol z našeho regionu, včetně školských poradenských pracovišť, týmů duševního zdraví, sociálních služeb a spolupracujících organizací v rámci ORP, se rozjela živá diskuse. „Když vidím, kolik se nás tu sešlo, myslím, že ten potenciál pro posouvání věcí tu je,“ řekla jejím závěrem Alžběta Brychtová, ředitelka Nízkoprahového zařízení dětí a mládeže Archa.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: V Lorci se tančilo na již osmém Společném plese neziskových organizací

Zdroj: Deník/Michal Bílek