„V minulosti plocha dnešního parku pod Vlašským dvorem sloužila jako vinná, ovocná a zelinářská zahrada, která byla upravená na městský park v roce 1932. V této souvislosti vznikl předmětný altán a byl navržen v romantickém stylu,“ prozradila k historii altánu Jana Jelínková z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora.

Podle Jelínkové jde půdorysně o polygon a zvláštností konstrukce je vnitřní strop vyklenutý ze středu směrem ven, který fungoval jako ozvučnice při pravidelných koncertech místní filharmonie.

„Architektonická úprava podle projektu zahradního architekta Arnošta Černovského ml. pro svou velkorysost neměla v celorepublikovém měřítku srovnání. Původní prvorepubliková úprava zahrnovala především bohatě utvářenou výsadbu teras, mnohdy každoročně se obměňující, hudební altán a upraveny byly i starší trasy schodišť. Spodní část byla promenádní s mlatovými cestami a uprostřed vzniklo dětské brouzdaliště,“ doplnila Jelínková.

Při kompletní opravě altánu budou zachovány nejhodnotnější součásti konstrukce. Stávající krytina v havarijním stavu bude vyměněna za novou a celá konstrukce bude ošetřena povrchovým nátěrem. Jako nášlapná vrstva podlahy bude položena nová cihelná dlažba z ostře pálených cihel, která bude na koruně zdi přecházet do krycích pískovcových desek.