Zatímco vedení města chápe odvolání jako nezbytnost nutnou pro lepší fungování společnosti, protože její dosavadní činnost je v rozporu s volebními prioritami a programovým prohlášením kutnohorské koalice, sami odvolaní ji prezentují jako akt msty.

„Náš krok je nezbytný k tomu, aby společnost KH TEBIS s.r.o. začala pracovat standardně, a především v souladu s volebním programem radnice. Nevýhodnost smlouvy s dodavatelem byla kritizována již v minulém volebním období a problémy se tak táhnou již více než 6 let,“ uvedl starosta Martin Starý a dodal. „Bylo to pro mne těžké rozhodnutí, ale jsem přesvědčen, že jsme rozhodli v naprostém souladu s tím, co jsme kutnohorským občanům slíbili již v preambuli našeho programu, tedy že našimi hlavními prioritami bude průhledné hospodaření města a transparentnost všech rozhodovacích procesů a vyřešení otázky smlouvy s EC Kutná Hora.“

Odvolaný jednatel ale rozhodnutí nechápe a argumentuje tím, že Tebis prosperuje víc než dobře, což dokládají i čísla. Dodávky tepla se navíc obyvatelům Kutné Hory v příštím roce zdražovat nebudou. Živé diskuse se ale rozjely i na sociálních, v nichž někteří mluví o podzimu dlouhých nožů, jiní se zase s nadsázkou vyjadřují, že Martin Suchánek, který Tomáše Pilce v roli jednatele nahradí, je jmenován jen dočasně a do vedení KH Tebis se dosadí krizový manažer, který teď nemá místo. Ke svému odvolání se ale bez servítek vyjádřil i Radim Fedorovič, který je v současné době mimo republiku.

"Tak už i Kutná Hora zažila svůj sarajevský atentát. Rada města již před několika týdny věděla o mé plánované cestě do zahraničí. Snad i proto, abych osobně nemohl vyvrátit použité pseudoargumenty, neboť do dnešního dne mi nebylo radou města vytknuto k mé působnosti v KH Tebis ani slovo, odvolala v mé nepřítomnosti mě a Tomáše Pilce z orgánů společnosti. Přestože jsem měl více než týden staré informace, že toto bude "upečeno", starosta na můj písemný dotaz ještě o víkendu jakékoliv spekulace o odvolání popřel. Naplněno tak bylo jeho letní prohlášení, že když budeme dělat problémy vedení města, důvody pro naše odvolání z Tebisu se vždycky najdou. Pro naši smůlu jsme nezůstali potichu loajálními zvedači rukou," vyjádřil se Fedorovič zostra s tím, že v Kutné Hoře je prý těžké prosadit skutečnou změnu, ač se mnozí tváří, že jsou její nositelé.

"S kolegou Pilcem jsme to zkusili a dostali přes prsty. Snad příští složení zastupitelstva bude v lepší konstelaci a nastoupí mladší lidé s kuráží postavit se výzvě a odmítnou zavedenou starou strukturu," doplnil Fedorovič.

Naproti tomu předchůdce Tomáše Pilce, Karel Koubský ml. se k odvolání nijak konkrétněji vyjadřovat nechtěl, přesto byl jednou věcí překvapen. „K odvolání se zatím vyjadřovat nebudu. Možná časem, až k tomu budu mít víc informací. Jediné, čemu už teď nerozumím je to, jak je možné, že rada města o něčem jedná na neveřejném zasedání. Přijme usnesení a ještě během toho jednání vyjde článek na regionálním zpravodajském serveru, který obsahuje podrobný komentář a vyjádření starosty. Ten však v té době nemohl s novináři mluvit, protože byl stále ještě přítomen na jednání rady. Jak je to možné, znamená to, že článek byl připravený dopředu?“ uvedl bývalý jednatel KH Tebis a současný opoziční zastupitel Karel Koubský ml. O tom, zda bylo odvolání vedení KH Tebis nezbytností, nebo jen pomstou, lze zřejmě jen spekulovat. Stejně jako o tom, jaké dopady to bude mít na vztahy v rámci Kutnohorské změny a na existenci uskupení jako takového.