A i dříve diskutované zajištění dezinfekce a mytí rukou, které v podmínkách zůstalo, již mají školy vyzkoušené minulého půlroku. Další opatření ovšem už dělají ředitelům starosti. Prakticky neřešitelný problém spatřují například ve školních jídelnách. Zde se smí potkávat jen určité skupiny dětí, ale časové možnosti a kapacita jídelen to nemusí umožnit.

Tento problém zmínily prakticky všechny základní školy oslovené Deníkem. O problému hovořila například Dana Mrňáková, zástupkyně ředitele ZŠ TGM v Kutné Hoře. „Na oběd jsou tři vyučovací hodiny, do jídelny přitom chodí ještě dvě další školy,“ vysvětlila. Skupiny tak jsou větší, než bude od začátku školního roku možné. „Řešení teprve hledáme,“ dodala zástupkyně.

Shodný problém řeší i ZŠ Uhlířské Janovice. „Není možné zajistit, aby ve školní jídelně každý třída obědvala zvlášť. Máme 27 tříd. Kdyby každý kmen měl na oběd 10 minut, tak se obědy budou vydávat od 11 do 16 hodin,“ popsala scénář ředitelka Dana Bohatcová s tím, že vše bude totiž ještě nutné mezi jednotlivými „vlnami“ strávníků vydezinfikovat. Počítá se tedy s opatřením, kdy budou kolektivy chodit s třídním učitelem, který bude například dohlížet na frontu, aby se třídy nemísily.

Problémů je ale více. Třeba střídání učitelů na druhém stupni. Každý z nich učí nějaký specializovaný předmět a podle ředitelky tak snadno připadá na jednu třídu deset vyučujících. „Stačí tedy jedna třída v karanténě a je problém. Nikde jsme se v metodice nedočetli, jakým způsobem má zajistit ředitel výuku na druhém stupni, když půjde deset kantorů do karantény. To pak výuka padá,“ poukázala ředitelka na problém.

Potíže mohou nastat i v případě tělocvičen, které jsou na školách společné. Tam se sice kolektivy nebudou potkávat, ale naráží se na čas na úklid. „Když je tělocvična vytížená 40 hodin týdně, tak to za deset minut uklízečka neuklidí,“ podotkla Dana Bohatcová.

Jak tedy nakonec uvedou školy manuál do čisté praxe, ukáže až samotný školní rok.