Svůj záměr představila kutnohorským zastupitelům zřizovatelka a ředitelka obchodní akademie v Praze 9 Satalicích Mária Václavíková. „Nejideálnějším oborem se nám v tuto chvíli zdá cestovní ruch. Původní záměr, se kterým jsme šli do výběrového řízení, tedy zřízení střední školy a druhého stupně základní školy, jsme konzultovali s vedením města a od druhého stupně jsme ustoupili, protože v Kutné Hoře je na druhém stupni míst dost,“ uvedla Mária Václavíková.

Naopak k otevření oboru cestovního ruchu prý přímo vybízí samotná Kutná Hora jakožto historické město. Obor cestovního ruchu je prý rovněž dobře slučitelný se třemi základními pilíři, kterými se škola prezentuje.

„Prvním je takzvaný finský systém, ve kterém si studenti téměř polovinu předmětů volí sami tak, aby je bavily. Dále jsou to stáže do zahraničí, které jsou hrazené z grantů Evropské unie, a pak třetí věc: mezinárodní anglický program, kdy studenti mají dvě maturity, českou a mezinárodní anglickou,“ pospala Václavíková.

Ta rovněž zdůraznila, že v budově by měla vzniknout i ubytovací část pro zahraniční studenty. „A nejen pro ně, i pro studenty, kteří nejsou přímo z Kutné Hory," dodala.

Škola, kterou Mária Václavíková vede, vznikla v roce 1991, založili ji její rodiče. „Škola už má určitou tradici. Je to trochu záruka, že za rok nezavřeme,“ uvedla s tím, že první studenty by v malínské škole rádi přivítali už 1. září 2022. "Budovu ale budeme rekonstruovat postupně, vždy v období prázdnin," doplnila k plánu termínu otevření.

Místostarostka Silvia Doušová (STAN - Šance pro Kutnou Horu) uvedla, že pokud by do budoucna ve městě vznikla díky demografické křivce potřeba dalšího druhého stupně, nebude to v Malíně problém. "Paní ředitelka je na tuto variantu připravená a město jako zřizovatele by pak o to požádala. Druhý stupeň by v Malíně šlo o otevřít paralelně se střední školou,“ dodala místostarostka.

V minulosti o budovu bývalé základní školy projevila zájem také Kateřina Daczická, která v objektu chtěla vybudovat dům pro seniory. Zastupitelé ale nakonec od přímého prodeje upustili a na prodej budovy s pozemkem vyhlásili výběrové řízení, čímž se ale kvůli znaleckému posudku zvedla cena na 7,5 milionu korun. Tu Daczická neakceptovala, městu nabízela 5 milionů korun. Postupem času vyhlásili zastupitelé dalších šest neúspěšných výběrových řízení a cenu museli snížit.