Od té doby se však věci v Rozkoši pohnuly dál. „V tuto chvíli jsou prováděny sanační práce a lokalitu zkoumá hydrogeolog. Bude odkryta zemina v místě, kde odběry prokázaly, že je kontaminovaná. Po té budou znovu odebrány vzorky vody z oněch tří studní," řekl Karel Macek z Odboru životního prostředí v Kutné Hoře. Hloubkovým vrtům a následným odběrům půdy předcházel posudek soudního znalce. Osloven byl Radovan Havel z Oddělení soudního lékařství Krajské nemocnice v Pardubicích, který provedl posouzení zdravotních rizik. „Posudek soudního znalce je takový, že zdravotní rizika z hlediska množství pesticidů ve vodě ve třech studních nejsou žádná, minimálně v jedné studni však hrozí z hlediska bakterií," uvedl vedoucí odboru životního prostředí Vladimír Kocián.

Protože však odbor životního prostředí nechtěl situaci podcenit, následovaly ještě zmíněné hloubkové vrty a odběry půdy na celkem šesti místech. „Výsledky nám na obecní úřad byly doručeny včera. Půda je kontaminovaná pouze v místě vylití neznámé látky. Všechny ostatní vzorky půdy byly v pořádku," uvedla starostka obce Onomyšl, jejíž je Rozkoš součástí, Olga Ladrová. Podle ní budou také vzorky znovu odebrány hned, jak skončí sanační práce kontaminované půdy. Ta bude řádně odvezena na příslušné místo. Do té doby, než budou známy nové výsledky z odebraných vzorků vody, zůstane v obci stát cisterna s pitnou vodou. „Vše postupuje přesně podle časového harmonogramu," shodlo se vedení obce s odborem životního prostředí. Jednapadesátiletá žena, která do dešťové kanalizace neznámou látku vylila, zaslala všem poškozeným omluvný dopis.

Celou situaci odstartovaly události v dubnu. Tehdy zemědělci objevili v silničním příkopě kus do běla vypálené trávy o délce osmi set metrů způsobený neznámou tekutinou. Část oné kapaliny vytekla rovněž na přilehlé pšeničné pole, kde zasáhla přibližně tisíc metrů čtverečníclh. Šetřením bylo zjištěno, že neznámou látku vylila do dešťové kanalizace jednapadesátiletá žena, kterou policie následně obvinila z přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Místo,kde byla nalita neznámá látka do dešťové kanalizace, bylo na doporučení odborníků ihned řádně zajištěno a zakryto. Následné rozbory vody ze studen v obci ukázaly, že ve třech z nich je voda kontaminována pesticidy. Zasedla tudíž havarijní komise a do obce byla umístěna cisterna s pitnou vodou. Provedeny byly také analýzy odebrané půdy zaměstnanci VŠCHT v Praze.