Mezi plánovanými investicemi jsou zahrnuty opravy komunikací. Asfaltového povrchu se dočká zbývající část ulice Pardidubská a zcela nově se asfalt objeví například v ulicích Nad Městem, Severní a Na Farském.

Rozroste se také městská zeleň. „V plánu je dokončení druhé etapy revitalizace městské zeleně, které bylo kvůli letošnímu suchu odloženo,“ vysvětlil starosta města Martin Hujer s tím, že výsadba a úpravy se dotknou městských lokalit Poštovní ulice, náměstí Míru, dále parčíku u evangelického kostela nebo zahrady školek. Výsadba bude obnovena také na sídlišti Slunný vrch a v přilehlých ulicích Na Výsluní.

Pokračovat se bude také v rekonstrukci bývalé školy v Želivci, která je společenským a kulturním centrem v obci. V první etapě byla vyměněna okna a opravila se střecha, v letošním roce by se měly úprav dočkat interiéry.

S čím ovšem rozpočet na rok 2019 nepočítá, je revitalizace sídliště sad Míru, přestože byl již schválený stavební záměr. „Projekt byl vypracován předem, do zásoby. V příštím roce se se zahájením prací nepočítá,“ řekl starosta města. Až bude dostatek financí, sídliště se dočká nových chodníků, veřejného osvětlení, rozšířena by měla být parkovací místa nebo by se vybudoval altán na stávajícím dětském hřišti.