Nové stromky 
pro Kutnou Horu

Několik desítek nových mladých stromků různých druhů bude v době vegetačního klidu od 1. listopadu do konce března příštího roku vysázeno na několika místech v Kutné Hoře. „Nové stromy jsou náhradu za dřeviny pokácené v minulém období," sdělil starosta Kutné Hory Ivo Šanc.

U Loreckého rybníčku, 
v Puškinské ulici, v Malíně 
a několik dalších lokalit města ozdobí nové slivoně, duby, lípy, jírovce, platany nebo morušovníky. Celkem vedení města do této obnovy zeleně investovalo přibližně sto čtyřicet tisíc korun.

Kácení stromů v letošním roce nebude podle slov Lucie Štolbové z kutnohorského odboru správy majetku nikterak markantní. Rozsáhlejší kácení se uskutečnilo vloni, kdy zmizelo několik stromů například nedaleko Havlíčkova náměstí nebo před kutnohorským finančním úřadem.

„Kácení stromů bude letos probíhat ve všech městských částech, ale půjde spíše o individuální zásahy, které nejsou soustředěny na jednu lokalitu. Přitom bude provedena i náhradní výsadba, také prořezání větví a další potřebné úpravy dřevin," řekla Lucie Štolbová, vedoucí technického oddělení zmíněného odboru. Mezi lokality, kterých se kácení stromů dotkne, patří v letošním období vegetačního klidu například park vedle budovy Sokola, další lokalitou je například Malín. Zda kácení v letošním roce postihne také stromy v parku pod Vlašským dvorem, prozatím ještě není jisté. „Odstranit je potřeba stromy přestárlé nebo takové, které stojí na nevhodném místě," dodala Lucie Štolbová.

Stromy určené k pokácení si vedoucí technického oddělení fotografuje. „Fotografie mi slouží jako podklady, na kterých mohu ukázat, proč byl ten který strom například pokácen," sdělila Lucie Štolbová.

Rozsáhlejší plány stagnují

Z hlediska péče o dřeviny v době vegetačního klidu nezahálí ani v Čáslavi. Jak sdělil Petr Vobořil z oddělení životního prostředí, zatím stihli vysázet například tři douglasky nebo několik magnólií. „Co vím, tak kácet by se ve větším množství měly stromy v areálu nemocnice nebo v okolí Žitenické ulice. Jsou to ale projekty, na které se město snažilo získat dotace. To se ale nepodařilo, a tak teď jsou tyhle větší projekty trochu na mrtvém bodě.," řekl dále Petr Vobořil. Jinak se provádí klasické úkony v rámci údržby.

O realizaci se i v Čáslavi starají zaměstnanci technických služeb, kteří disponují například zvedacími plošinami, 
a mohou se tak s nimi dostat 
i na hůře dostupná místa. 
„U těch nejnedostupnějších případů je potřeba nasadit horolezce. Ty najímá město," dodal Petr Vobořil.

Nové stromy odizolují sídliště

Rozsáhlý projekt na obnovu veřejné zeleně spustilo na podzim vedení Zruče nad Sázavou. Kácení a prořezávání postihly především stromy 
v místním lesoparku a zámeckém parku, také oblast Sadu Míru a další lokality. Celý projekt vyjde na více než devět milionů korun. Kromě kácení stromů je součástí projektu samozřejmě i výsadba stromků nových, které nahradí ty, jež byly již přestárlé či kompozičně nevyhovující.

Jak uvedl starosta města Martin Hujer na začátku tohoto týdne, právě v pondělí 
4. listopadu se začalo se sázením nových stromků. Ty by měly například odizolovat panelové domy na sídlišti Na Pohoří. „Díky stromům tam vznikne vedle paneláků jakýsi malý parčík," řekl starosta Zruče nad Sázavou.

Úpravy v parku zkomplikovala povodeň

Menším úpravám neuniknou ani stromy v Uhlířských Janovicích. Jak prozradila Pavlína Heřmanová z hospodářsko᠆správního odboru, úpravy postihnou dřeviny na místním sídlišti a také podél potoka. „Plánovali jsme úpravy dřevin i v místním parku, ale ten byl zasažen letošními povodněmi," řekla Pavlína Heřmanová.

Ošetřit stromy plánují také v menších obcích, například ve Zbraslavicích. Podle slov starosty Ondřeje Havlovice tam půjde především o prořezání suchých větví, například u kaštanů a lip u budovy správy a údržby silnic. O prořezání se postarají horolezci.