Jak jste se dostali právě k tomuto zámečku?
Hledali jsme nějaké místo, pro které bychom mohli něco udělat už v Pardubicích. Našli jsme ho nedaleko Kutné Hory.

Jak vidíte samotný zámeček dnes, po pěti letech, kdy jej společnost Foxconn vlastní?
Je v tak dobrém stavu, že skoro není nutné o něj pečovat. Jakmile tento projekt začal, tak se stával stále více a více mou součástí. Potřebuji nějaký čas zůstat v tomto regionu. Jakýkoli zámek může změnit svého majitele, ale už navždy bude svázán s daným územím a „místní hroudou“. Stává se to pro mne vášní a závazkem tento objekt zrestaurovat do původní podoby. Doufám, že ostatní nezklamu.

Co říkáte na historii tohoto objektu včetně té novodobé?
Slyšela jsem, že se již dříve objevil v televizním seriálu (Život na zámku: pozn. red.). Zatím jsem bohužel neudělala podobný průzkum o jeho novější historii. Ráda bych ho ovšem vrátila do toho stavu a propojení s veřejností, jak byl předtím.

Říkáte, že byste nechtěla jeho další osud odebrat z rukou místních, co to znamená?
Každý, kdo bude mít nějaký návrh, či nápad, tak se s ním může na mě obrátit a pomoci mi ho uskutečnit.

Dříve patřil objekt organizaci novinářů? Víte i o této skutečnosti?
Můžeme poděkovat novinářům, že si ho zvolili za své sídlo, protože je to pravděpodobně i důvod, proč tento zámek je v tak dobrém stavu.

Lidé byli zvyklí, že si mohli zámeček prohlédnout, konaly se tam nejrůznější akce včetně zábav. Otevře se ještě někdy veřejnosti?
Na začátku jsem byla seznámena i s takovouto možností. Nebyla jsem na to připravená. Zjistila jsem například, že je tam nádherná kaple. Až budu připravená, až budu mít dostatek lidí, kteří mi pomohou, tak bych to chtěla otevřít veřejnosti. Chtěla bych to co nejvíce vrátit zpět do té původní podoby.
Je to součást toho, co můžeme udělat pro komunitu. Musíme se na to připravit a je to na pořadu. Pokud nebudeme připravení, tak nevíme, jak to všechno zařídit.

Máte tedy zájem se spřátelit i s místními?
Mám jakousi vášeň pro komunitu. Myslím, že má mít každý tu možnost vidět třeba jak nádherná je ta kaple. Procházet se po okolí, kde je i les. I to je jedno z mých přání, které bych tady chtěla uskutečnit a tvrdě na tom pracuji. Chtěla bych zapojit místní odborníky a mladé lidi, aby mi pomohli s tímto projektem. O tom je to pouto a ten duch toho místa.

Co přímo vás na tomto místě a s ním spojeným projektem láká?
Za posledních šest let jsem strávila nějaký čas v podobném prostředí. Ráda tu zůstanu. Vidím, proč je tato lokalita tak ochraňovaná a opečovávaná. I proto ji chci sama ochraňovat v její čisté a originální podobě. A to se týká i samotné Kutné Hory. Společně to můžeme udělat.
Dříve jsem byla součástí Pardubic, ale teď jsem v Kutné Hoře. To všechno tady je opravdový ryzí dar a nikdo to nemůže uměle vytvořit.

 

Roztěžský zámek stojí na místě bývalé dřevěné tvrze. Později byl na jejích základech vystavěn rytířem Bohuslavem z Košic hrad, nazývaný Hrad na Strži, nebo také Černý hrad. Když v roce 1666 koupil malešovské panství hrabě Jan Špork, dal odstranit trosky bývalé tvrze a za pouhé tři roky tu vystavěl pohodlný lovecký zámeček. V letech 1827 - 1830 jej nový majitel Bedřich, svobodný pán z Dalberku, nechal přestavět do podoby zámku podle soudobých představ pohodlného bydlení. To vše doplněno bytem pro zahradníka a - jak jinak - rozlehlou zámeckou oborou. V těsné blízkosti zámku bývala (a je dodnes) „zázračná studánka“, nad níž byla v roce 1819 postavena majitelem panství okrouhlá kaple. Ještě na počátku minulého století bývala poutním místem ve dny svátků sv. Trojice a sv. Panny Marie. V okolí kaple byly postaveny také lázně a to nejprve dřevěné kabiny, které byly v roce 1825 nahrazeny zděnou budovou. Léčilo se železitou vodou ze zmíněné studánky, klidem a nádhernou okolní přírodou.