V banku byl jeden milion korun na nákup sportovního vybavení, které si padesát vylosovaných škol rozdělilo rovným dílem. Na Základní školu T. G. Masaryka v Kutné Hoře se usmálo štěstí a stala se tak jedním z výherců.

Slavnostní předání hlavní ceny - poukazu na 20 tisíc korun - se konalo 14. června v prostorách České národní banky v Praze za účasti přestavitelů Českého olympijského výboru, českých olympioniků (Martin Doktor, Miroslava Topinková-Knapková, Šárka Kašpárková, Štěpán Janáček, Kateřina Kudějová, Iveta Vacenovská) a samotných organizátorů.

Nákup kvalitního sportovního vybavení plnohodnotně obohatí hodiny tělesné výchovy na kutnohorské Základní škole T. G. Masaryka, která se projektu Sazka Olympijského víceboje, jehož cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, věnuje od nultého ročníku.

V pátek 30. června obdrží žáci, kteří splnili všech osm disciplín víceboje, spolu se školním vysvědčením také Olympijský diplom a letošní ročník Olympijského víceboje vejde do historie. Poděkování patří především všem dětem, ale i mnohým pedagogům, kteří mají na úspěšném projektu také svůj podíl.

Radek Jásek