Přestože zákony jsou mnohdy „suché“ a nesrozumitelné, v tomto případě zákon mluví jasně: „Posláním oblasti klidu je zachovat a chránit vymezené části území pro jejich biologické, krajinné a estetické hodnoty a využít je k zotavení občanů, pro jejich odpočinek po práci a k poučení a tím přispět ke zlepšení životního prostředí.“


To platí ve zbytku ČR, ale rozhodně to neplatí a nikdy neplatilo u čáslavské Homolky. Alespoň ne v létě. Na stav, který je zdokumentován na fotografiích, by si možná občané v této lokalitě mohli zvyknout. To ale nehodlají. Místní občan Vladimír Malimánek každoroční letní nepořádek komentuje: „Nemůžu se na to dívat a tak pravidelně všechno uklízím. Ale už toho mám za ty roky dost a nepořádku si už nevšimnu.“ Ale po chvilce dodává: „Stejně to nakonec já nebo někdo z místních uklidíme“.


K rybníku Homolka se během léta chodí koupat velké množství lidí a tento stav se každoročně opakuje. A to přesto, že město umístilo přímo na hráz kontejner na směsný odpad. Je to neuvěřitelné, ale ten je neustále prázdný. Nepomáhá ani časté monitorování této oblasti hlídkami Policie ČR. Pomůže až nástup chladného počasí a tím končí letní „uklízecí směny“ místních obyvatel.


Ale abychom nekončili pesimisticky. Uvedený nepořádek u rybníku Homolka jde na vrub „náctiletým“, kteří zde tráví léto koupáním. A až na výjimky z toho „vyrostou“ a podobný nepořádek jim bude jednou vadit úplně stejně jako místním občanům. A ti se mohou opět „těšit“ na další léto a další dorůstající generaci.

Text: Vladimír Havlíček