Tak, jak už předeslalo doporučení městských radních v uplynulém týdnu, dopadlo i rozhodnutí městských zastupitelů. Ti osmnácti hlasy dali zelnou rekonstrukci Sankturinovského domu, když přijali dotaci ve výši bez mála 52 milionů korun.

Celková částka revitalizace domu na Palackého náměstí by se měla vyšplhat na 58 milionů korun, město tak bude 6 milionů muset zaplatit z vlastní kapsy. „Není to nárazová akce, na kterou bychom museli pospíchat, je zde možnost rozložit projekt až do roku 2021,“ vyjádřil hlavní argument pro přijetí dotace starosta města Josef Viktora (ANO).

Zatímco přijetí dotace na rekonstrukci Sankturinovského domu proběhlo hladce a prakticky bez jakékoli diskuse, projekt týkající se technického vybavení základních škol v Kutné Hoře, nad nímž od počátku visela řada otazníků, zastupitele přiměl k poměrně široké diskusi. Ač byly argumenty a názory různé, zástupci města se v jednom shodli: je velká škoda, že se projekt, který byl primárně určen dětem, nepodaří dotáhnout do konce.

Jenže podle všeho není zbytí a zastupitelé, jak někteří sami přiznali, si zkrátka „ukousli“ příliš velké sousto. Dotace ve výši 77 milionů korun tak zůstane neproměněná. Důvodů je několik. Tím nejzásadnějším je bezesporu šibeniční termín realizace. Ten je totiž stanovin už na červen příštího roku, navíc by spoluúčast města při celkových nákladech 86 milionů byla dost vysoká.

„Nepodařilo se nám vyjednat žádné prodloužení projektu,“ uvedl Josef Viktora a připomněl, že to byl hlavní důvod, proč rada města přijetí dotace nedoporučila. „Nejsme schopní prodloužit termín dodání, byli jsme jedni z posledních, kdo předal žádost o dotaci, takže jsme dlouho čekali na vyrozumění. Mrzí nás to, protože se to týká dětí,“ doplnil Viktora.

Právě podání žádosti o dotaci na poslední chvíli označili někteří zastupitelé za další důvod, proč se projekt nepodaří zrealizovat i přesto, že měl ze strany poskytovatele dotace přidělen vysoký počet bodů. „Žádost jsme podali jako poslední,“ uvedla zastupitelka Dana Vepřková (Šance pro Kutnou Horu). Šéf kutnohorského odboru investic ale zdůraznil, že žádost byla podána v termínu. „Projekt byl velký, rozhodnutí o přidělení dotace přišlo s velikým zpožděním,“ řekl.

Právě přílišné megalomanství projektu bylo zřejmě posledním hřebíčkem do rakve a zastupitelé jednadvaceti hlasy od projektu odstoupili a dotaci tím odmítli. Mnozí se ale nápadu, jak vylepšit žákům základních škol technické zázemí vzdát nechtějí a už teď se rýsuje možné řešení, které by částečně mohlo zkrachovalý projekt nahradit.

„Pokud není šance posunout termín, není projekt možné reálné udělat. Rýsuje se ale dotace přes MAS Lípa pro venkov, pro školy by se mohly vybudovat jen jednotlivé segmenty, například, laboratoře, učebny a podobně,“ naznačil místostarosta města Karel Koubský st. (KDU-ČSL). Dana Vepřková doplnila, že tímto způsobem by šlo realizovat na jednotlivých školách až pět dílčích projektů. „Budeme mít schůzku s vedením škol, ředitelé by si měli říct, co skutečně potřebují,“ doplnila Vepřková.