Zahájena byla 1. března a přispět do ní může každý. Nejen ten, kdo chce podpořit jakubský zvon, ale také ten, komu není lhostejné životní prostředí a zajímá se o smysluplnou recyklaci.

Až do konce dubna se bude konat sběr elektroodpadu. Veřejnost bude moci jakýkoliv elektromateriál shromažďovat ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici v Kutné Hoře nebo ve vybrané dny dovézt přímo na Arciděkanství u kostela sv. Jakuba. Odpad potom převezme společnost EKOLogistic, která podle obsahu kovů v daném předmětu vloží peníze na účet sbírky. Navíc systém REMA, se kterým společnost spolupracuje, podpoří snahu o lepší životní prostředí částkou čtyřiceti tisíc ve prospěch sbírky Zvon pro Jakuba.

Čtěte také: Parkování. Bolavé místo Kutné Hory

Smyslem projektu je upozornit na fakt, že recyklace snižuje potřebu masivního využívání přírodních zdrojů v podobě těžby surovin, z nichž se vyrábějí také zvony. Zanedbatelné nejsou ani počty obětí těch, kteří při těžbě pracují, ročně se pohybují kolem tisíců. Projektem tak bude vyjádřena i symbolická pieta za horníky z celého světa, kteří při těžbě zemřeli. „Recyklace je obecně známa jako nástroj ochrany přírody. A protože je druhý z kutnohorských chrámů zasvěcen svaté Barboře, patronce horníků celého světa, připomíná symbolicky recyklaci jako nástroj ochrany životů všech těžce pracujících v dolech," uvedl arciděkan Jan Uhlíř.

Do projektu recyklace už se zapojily i některé kutnohorské základní školy. Například Základní škola Žižkov Kutná Hora zorganizovala sběr elektromateriálu hned první březnový den. Připojila se i Základní škola T.G. Masaryka v Kutné Hoře, kde bude možné elektromateriál odevzdávat od 23. do 30. března vždy před začátkem vyučování od 7.25 do 7.45 u postranního vchodu školy.

Veřejná sbírka Zvon pro Jakuba byla vyhlášena v květnu 2016 v Kutné Hoře. Jejím účelem je vybrat dostatečné množství prostředků na pořízení nového zvonu na věž kostela sv. Jakuba. Sbírka byla dosud podpořena nejrůznějšími veřejnými akcemi a projekty, koncerty, charitativní akcemi či Během pro Zvon. Aktuální částka shromážděná ve sbírce je přes dva miliony korun.

Čtěte také: Neplatiči dluží městským radnicím desítky milionů