Jindřich Šťastný byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví za událost, která se stala při čištění požární nádrže v Něsměřicích dobrovolnými hasiči v červenci roku 2014. Při vypouštění nádrže uvízla ve výpusti pod vodou devítiletá dívka, která se pohybovala v okolí nádrže za dohledu svého otce. Dívku z výpusti vyprostili přítomní dobrovolní hasiči včetně Jindřicha Štastného a předali ji do péče RZS. Díky rychlému zásahu jak hasičů, tak lékařů, se podařilo dívku zachránit.

I přesto byl Jindřich Štastný označený za jediného viníka celé této události. Byl odsouzen na 16 měsíců podmíněně a bylo mu uloženo uhradit veškeré zdravotní výlohy spojené s léčbou postižené dívky. 

Jindřich Šťastný je obyčejný mladý kluk, který má před sebou celý život a tento soudní proces ho již stál mnoho psychických i fyzických sil. Kromě zápisu v trestním resjtříku je nucen se vypořádat s vysokým finančním odškodněním.

Sbírka je vyhlášena na úhradu zdravotních výloh VZP, právních výloh a náklady rodině postižené v celkově zatím vyčíslené výši 1 060 000 korun.

Příspěvky mohou lidé posílat na zřízený bankovní účet u České spořitelny, pobočky Zruče nad Sázavou. Číslo účtu je 00000 - 4291771339/0800. Tato sbírka je transparentní a získané finanční prostředky budou použity výhradně k tomuto účelu. Sbor dobrovolných hasičů Nesměřice děkuje všem za jakýkoli obnos a projevy přízně.