„Naším cílem je spojovat lidi, kteří mají zájem o veřejné dění. Měli jsme pocit, že už delší dobu zde není prostředí, kde by se dalo příliš diskutovat,“ řekl za spolek Vlastislav Málek, bývalý místostarosta Čáslavi. Ten v minulosti ze svého postu rezignoval a právě nedostatek možnosti diskuze uvedl jako jeden ze svých důvodů Nyní je aktivním členem sdružen Čáslav pro všechny.

Diskuze je právě jedním z nejdůležitějších bodů občanského sdružení Čáslav pro všechny. „Jedině v rámci ní se můžeme někam posouvat,“ předeslal Málek.

Kromě toho nové sdružení hlásá i transparentnost. „Chceme, aby lidé věděli vše o hospodárnosti města, kam peníze tečou, jak jsou využívané a jestli dané věci nejdou dělat jinak,“ poznamenal Málek.

Čáslav pro všechny bude kandidovat v příštích komunálních volbách do městského zastupitelstva. To ale není možné uskutečnit ze dne na den, neboť nejde o politickou stranu. Jako sdružení nezávislých kandidátů musí Čáslav pro všechny posbírat mezi občany podpisy.

Na petiční listině musí mít podpisy alespoň sedmi procent Čáslavanů. „To je přibližně 750 podpisů,“ dodal Vlastislav Málek. Sdružení již s kompletováním petičního archu začalo, a to přímo při setkání s občany. V budoucnu chce uspořádat i další debaty, které by vždy věnoval jednomu tématickému okruhu.

Kromě bývalého místostarosty se do sdružení přidaly i další osobnosti čáslavského dění. Třeba předsedou výboru je ředitel Gymnázia a SOŠPg Čáslav David Tichý. Ten říká, že chce ovlivňovat veřejné dění a zároveň respektovat názory občanů. „Respekt názorů druhých by měla být součást slušnosti politické kultury. To je podle mě v Čáslavi nyní nedostatečné,“ uvedl Tichý.

Ve sdružení figuruje i současný zastupitel Martin Horský, který je místopředsedou výboru. „Začal jsem se na zastupitelstvu pouze ptát na věci, které mi nebyly jasné a říkat své názory. To v Čáslavi ale stačilo k tomu, abych se stal opozičním zastupitelem,“ podotkl Horský.

Existence nového sdružení se již dostalo do povědomí lidí. Ti jej vítají. „Díky spolku Čáslav pro všechny se podle mě začalo ve městě něco dít. Dříve byla čáslavská zastupitelstva poklidná. Trvala přibližně hodinu. Ta poslední ale byla daleko živější,“ řekla Anna Nováková z Čáslavi. I Jan Hanuš vnímá nastalé změny. „Jsem zvědav, jak volby v příštím roce dopadnou,“ shrnul.

STAROSTA JE NESLEDUJE

I starosta Jaromír Strnad o vzniku Čáslavi pro všechny ví. Jeho činnost ale prý podrobně nesleduje. „Vím, že část tohoto sdružení tvoří odpadlí zastupitelé, kteří byli zvolení původně za Českou stranu sociálně demokratickou,“ řekl Jaromír Strnad. „Podle informací, které se ke mně dostaly, mi některá sdružením projednávaná témata připadají úsměvná, jiná alarmující, stejně jako jednání jeho členů na zasedáních městského zastupitelstva. Každopádně, jak jsem již řekl, o dění ve spolku mimo oficiální schůze zastupitelů mnoho nevím,“ dodal.

Jak vzniklo sdružení? Sdružení Čáslav pro všechny bylo ustanoveno 19. června tohoto roku šestnácti zakládajícími členy. Statutárním orgánem je výbor, který tvoří předseda David Tichý, místopředseda Martin Horský a člen Jiří Honzíček. Ve spolku Čáslavi pro všechny je také bývalý místostarosta města Čáslav Vlastislav Málek. Sdružení avizuje, že chce spojovat lidi, kteří mají zájem o veřejné dění v Čáslavi. „Chceme šířit informace a získávat podněty od svých spoluobčanů, co se jim líbí, co jim vadí, co je zajímá, a co jim chybí,“ říkají členové sdružení.