Při této příležitosti se sešli obyvatelé obce a promluvila starostka Alena Havlová, která připomněla průběh posledních oprav.

„Kaplička byla opravena celkovým nákladem 285 tisíc korun. Podařilo se nám získat dotaci ve výši 168 tisíc korun od Ministerstva zemědělství z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Byla rozšířena střecha kvůli svodům, opraveny venkovní i vnitřní omítky a vyměněna byla také celá podlaha,“ vyjmenovala.

Poděkovala za pěkně odvedenou práci provádějící firmě a poděkovala také občanům Šebestěnic za to, jak se aktivně zapojili při opravě oltáře.

Připomenuta byla však i historie kapličky. Plán na stavbu kaple byl zhotoven čáslavským architektem Skřivánkem v tereziánském slohu. Kaple byla postavena v roce 1894 a rozpočet na její výstavbu byl 548 zlatých. Většina peněz pocházela ze sbírky občanů, zbytek byl vzat z prostředků obce.

Modrá obloha s hvězdičkami

První větší úprava a oprava kaple přišla v roce 1964. Musela být rozebrána věžička, zetlelé trámy byly vyměněny a nové oplechování s nátěry udělal klempíř z Hraběšína. Byly opraveny omítky zevnitř i zvenčí kaple. Vnitřek kaple byl vybílen, čímž zanikla původní malba nad oltářem – modrá obloha s hvězdičkami.

V letech 1988 a 1989 byla provedena celková údržba a oprava omítek, obílení, nátěry věžičky a dveří. Práce prováděl pan Nezbeda ze Žáků a práve vedl Bohumil Veselý starší.

V novodobé historii obce, tedy po oddělení od obce Zbýšov, byly veškeré opravy financovány z prostředků obce. V roce 2007 byl obnoven střešní plášť s krovy, dáno nové laťování a nové tašky. V roce 2014 byla kaplička nově oplocena.