Na kutnohorském městském úřadě mají ve Ztrátách a nálezech kupříkladu kufr plný pánského oblečení. Přinesli ho sem policisté a zavazadlo vypadá, jako by si jej právě někdo sbalil na cestu.

Rozhodně to ale zdaleka není ta nejpodivnější věc, kterou tady letos evidovali. „Skutečnou raritou bylo sedm koz, které byly nalezeny v dubnu v Malíně. Mezi stádo bílých koz, které se pásly na louce, se zatoulalo sedm hnědých,“ řekla Radka Zachariášová z kanceláře tajemníka Městského úřadu Kutná Hora.

V minulosti tu prý dokonce měli i urnu s ostatky. „To je poměrně dlouho, urna už byla uložena do společného hrobu na hřbitově. Nalezli ji lidé v domě, který koupili a původní majitelé domu se k ní nehlásili,“ doplnila Zachariášová.

V roce 2016 zde evidovali 34 nálezů, v roce 2017 jich bylo 33 a za letošní rok jich evidují 46. „Snažíme se při odevzdání nálezu důsledně posuzovat, zda nalezená věc nespadá spíše do kategorie odpadů. V takových případech nálezci doporučíme, aby věc předal do sběrného dvora či vhodil přímo do kontejneru. Někdy je to ale těžké určit,“ řekla Zachariášová.

Odevzdání nalezených věcí má přitom přesný postup, a pokud by si je nový „majitel“ rozhodl nechat, vystavuje se tak nebezpečí trestního stíhání. Nález ztracené věci totiž upravuje novela občanského zákoníku z roku 2014, podle které je ponechání si cizí věci trestným činem, za nějž nepoctivci hrozí až rok za mřížemi nebo zákaz činnosti.

Nálezce má primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud to jde z okolností poznat. V případě, že věc najde například ve veřejné budově nebo v autobuse, je povinen ji odevzdat provozovateli těchto zařízení. V ostatních případech je nálezce povinen věc na území města bez zbytečného odkladu oznámit a odevzdat na příslušném městském úřadě. Lhůta pro vyzvednutí nálezu je stanovena na tři roky, poté se nálezy převážejí z evidence do spalovny.

S nalezenými zvířaty je to pochopitelně jinak. Ale i tento typ nálezu novela zákona zjednodušila. Už po uplynutí dvou měsíců od vyhlášení nálezu může nálezce nabýt vlastnické právo ke zvířeti. Zvířecí útulek, pokud mu je zvíře svěřeno, jej může dát k adopci po čtyřech měsících.

V případě ale, že stojí člověk na druhé straně barikády a nějakou ztracenou věc naopak hledá, je postup jasný. V Kutné Hoře jsou všechny nálezy evidovány a uveřejňovány na webových stránkách města. „Někdy to ale chvíli trvá, než se tam objeví. Nálezce jde mnohdy nejprve na policii a ta nám věc teprve potom předá,“ doplnila Zachariášová.

Podobnou zkušenost mají také v Čáslavi. Tam prý lidé v drtivé většině odevzdávají nalezené věci na městskou policii. Přesto jich v roce 2016 na oddělení ztrát a nálezů Městského úřadu v Čáslavi evidovali 32, loni jen 11. „Lidé nálezy odevzdávají hlavně na služebně městské policie, odkud se v případě nemožnosti dohledání jejich majitele přesouvají právě na “ztráty a nálezy“,“ uvedla Libuše Křížová z čáslavského městského úřadu.

Nalezené věci mohou lidé odevzdávat také na městském úřadě ve Zruči nad Sázavou. Letos se zde objevil kupříkladu model dronu nebo tablet. V Uhlířských Janovicích se zase v létě našel pes.