Jak uvedl Jiří Procházka z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, leží před nimi nesnadný úkol: na územním celku, kam vedle Kutné Hory spadá také Kolín, Nymburk a Praha – východ, a kde se nachází 2560 kilometrů silnic II. a III. třídy a 200 kilometrů silnic I. třídy, se musí postarat o vysekání trávy podél téměř 3000 kilometrů silnic. „Údržba trávy na tomto území vychází přibližně na milion korun," sdělil Jiří Procházka.

Sekání trávy probíhá na základě přesného řádu. Přednost mají silnice I. třídy a nebezpečné úseky. Jako první tak mizí tráva u železničních přejezdů, křižovatek a dopravních značek, aby byla zajištěná dobrá viditelnost.

Provozní cestmistři mají na svěřených cestmistrovstvích vytipované úseky nebezpečných zatáček, přejezdů, nepřehledných křižovatek. „Starostové nám občas volají a oznamují, kde je potřeba trávu vysekat. Tuto hierarchii musíme ale respektovat," dodal za KSÚS Středočeského kraje Jiří Procházka. 

Zkomplikovat práci cestmistrům dokáže například sekačka, rozbitá vinou harampádí skrytého ve škarpách. Škarpy a vzrostlá tráva podél silnic totiž lákají k pohození nejrůznějšího odpadu. „Bohužel často se v trávě krývají i kovové a jiné pevné části, které sekačku snadno poškodí," vysvětlil Jiří Procházka z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Zaměřeno na sídliště a sady

O sekání trávy na místních komunikacích ve městech se starají zaměstnanci technických služeb nebo zaměstnanci při obecních úřadech v menších obcích.

V Kutné Hoře je na údržbu zeleně, která zahrnuje i zmiňované sekání trávy podél silnic a cest na území města, věnováno devět milionů korun ročně. Jak informoval Jan Jäger, vedoucí Technických služeb Kutná Hora, v posledních letech se zaměřují především na vysekávání trávy ve Vorlíčkových sadech a na sídlištích. „Zde je tráva sekána osmkrát ročně souběžně se zónovým čištěním, ostatní plochy ve městě jsou sekány čtyřikrát až pětkrát za rok," doplnil.

K vysekávání trávy v Kutné Hoře mají zaměstnanci technických služeb nově k dispozici sekačku Etesia 100 s vysokým vyklápěním koše, která byla zakoupena v letošním roce. „Část údržby zasahuje po značku konce obce a dále sekáme cestu ze sídliště Šipší na Kaňk a soukromé pozemky na základě objednávek jejich majitelů," sdělil Jan Jäger.

O vysekávání trávy se v Kutné Hoře stará dvaadvacet zaměstnanců technických služeb, dalších přibližně osm zaměstnanců externí firmy pečuje o sekání trávy v příměstských částech. „Každé ráno dostane náš zaměstnanec úkol, kde má stanovenou oblast, kterou by měl vysekat. Seká se nepřetržitě po celé léto a v průběhu celého dne," řekl Jan Jäger. Najednou tak v terénu operují dvě skupiny zaměstnanců kutnohorských technických služeb, které se vzájemně doplňují.

Aby město Kutná Hora bylo po celý průběh roku z hlediska zeleně pěkné a upravené, bylo by podle slov ředitele Technických služeb Jana Jägera zapotřebí do prací investovat téměř dvakrát tolik financí. „Aby byla zeleň v perfektním stavu, potřebovali bychom na její údržbu přibližně šestnáct milionů," upřesnil. Aby zaměstnanci zvládli ideálně pečovat o zeleň ve městě, bylo by jich zapotřebí v terénu přibližně padesát, a to s odpovídající technikou.

Extra pozornost si žádá tráva v parku

Na území Zruče nad Sázavouva se starají o sekání trávy podél silnic a cest dva ze zaměstnanců technických služeb. Jak informovala jejich vedoucí Ludmila Plášilová, sekání mají technické služby na pořadníku dvakrát až třikrát ročně. „Zvýšenou pozornost je třeba věnovat úpravě trávy v zámeckém parku, který vyžaduje sekání trávy minimálně jednou za dva týdny, aby vše vypadalo hezky, kvůli venkovním svatbám," sdělila Ludmila Plášilová. Nyní nově mohou zaměstnanci Technických služeb Zruč nad Sázavou využívat ke zvelebování travnatých ploch využívat před dvěma týdny zakoupený sekací traktor značky John Deer, jinak mají k dispozici další dva traktory a tři malotraktory, ruční sekačku a tři křovinořezy.

V menších obcích na Kutnohorsku pečují o úpravu zeleně zaměstnanci úřadu či lidé vykonávající veřejně prospěšné práce. V Ratajích nad Sázavou i Zbraslavicích se tak sekání trávy podél silnic věnuje kolem pěti občanů a náklady na správu zeleně ročně činí cca 300 tisíc korun.