Na padesát účastníků mělo možnost seznámit se s problematikou kriminality na nich páchané, zejména s problematikou takzvaných. „podomních prodejců“, což bylo předneseno v několika případech z praxe. Pozornost byla zaměřena i na kapesní krádeže a domácí násilí.

Přítomní byli upozorněni na účinnost novely zákona č. 361/2000 Sb. o pozemních komunikacích. Kde je mimo jiné zavedena nová povinnost pro chodce a to mít na sobě reflexní prvky. „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“.

V případě porušení této povinnosti není stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista daný přestupek řešit domluvou nebo uložit na místě pokutu v rozmezí od 0 - 2.000 korun, ve správním řízení je pak sankce 1.500 až 2.500 korun. Hlavním smyslem tohoto nového pravidla je zejména prevence, nikoli represe.

Na zviditelnění chodců Policie ČR dlouhodobě spolupracuje s BESIPem v rámci kampaně „ Vidíme se?“. Kampaň je rozdělena do několika fází, které si kladou za cíl naučit chodce používat reflexní prvky.

Závěr byl věnován dotazům, beseda měla úspěch a ze strany policie byla přislíbena další spolupráce. Každý účastník setkání obdržel reflexní tašku a reflexní pásku.