Dvacet dětí si zasoutěžilo o pěkné ceny . Navštívil nás i Shrek, který nás provázel se svými kamarády celým letním táborem v Horním Bradle u Seče. Všichni jsme společně zavzpomínali na krásné chvíle prožité na táboře a již nyní se děti i vedoucí těší na další letní dobrodružství s DDM v roce 2008 .