Jednotlivá místa mají vozovku nestejně porušenou a mají i nestejnou stávající životnost, a proto budou rekonstruovány různým způsobem.

Zhotovitelem stavby je společnost PORR. Cena projektu, který spolufinancuje Evropská unie, činí podle smlouvy přibližně 300 milionů korun. Doba realizace díla je plánována na 22 měsíců.