Celá akce je v tuto chvíli v začátcích. V příštích měsících bude vznikat projekt a s realizací samotných stavebních prací Středočeský kraj počítá v roce 2018. „Opravy vyjdou celkem na 27,2 milionu korun, přičemž za právě schválené vyhotovení projektové dokumentace zaplatíme 2,4 milionu korun," uvedl středočeský hejtman Miloš Petera. „Jelikož se tento úsek silnice nachází na prioritní regionální silniční síti, bude zažádáno o podporu financování projektu z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož dotace tvoří 85 procent z celkových výdajů projektu," dodal hejtman.

Vznikající záměr zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro odstranění bodové závady v obci Staňkovice a také výkup pozemku, částečnou demolici a částečnou rekonstrukci obytné budovy číslo popisné 1.

Oprava se podle dostupných informací dotkne asi 4,4 kilometru komunikace II/335. Během rekonstrukčních prací by mělo dojít k odstranění rizikového místa, kde dochází k častým dopravním nehodám. Navíc se má tímto krokem zlepšit dopravní obslužnost průtahu obcí Staňkovice.