Opravu silnice včetně dvou mostů zajistí během 300 kalendářních dnů společnost M-Silnice. Práce nabídla udělat za 77,3 milionu korun bez DPH, když původně očekávaná hodnota zakázky vypočítaná podle zadávací dokumentace dosahovala 96,5 milionu; taktéž bez daně.

Z rekonstrukce Mateřské školy Trebišovská v Kutné Hoře.
Do mateřinek v Kutné Hoře nastoupí v září rekordní počet dětí

V uvedeném úseku má vozovka poruchy v podobě vyjetých kolejí, výtluků i trhlin. Opravy však čekají i odvodnění na průtahu Malínem, obnovy se také dočkají svislé a vodorovné dopravní značení či záchytné systémy. „V rámci stavby bude provedena oprava pravostranných větví mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/38 a také oprava mostu, na kterém bude provoz po dobu jeho opravy alespoň částečně zachován,“ uvedl Buček.

Další most, přes říčku Vrchlici, projde kompletní rekonstrukcí: bude zbourán a na jeho místě vznikne most nový. 

Právě u mostu přes Vrchlici práce začnou – a to již v posledním srpnovém týdnu. Nejprve zde ale bude třeba vybudovat provizorní komunikaci i s 24 metrů dlouhým mostním provizoriem. Během výstavby provizorní komunikace se řidiči na silnici I/2 setkají s omezením a vedením provozu v režimu 1+1 provizorní pruh s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h. Samotný odklon vynucený demolicí nynějšího mostu by však později řidiče dramaticky zpomalovat neměl: na provizorní silnici i na jejím mostě se počítá s obousměrným provozem (byť výrazné omezení maximální povolené rychlosti zde zůstane).

Nadšenci z Kolínské řepařské drážky instalují historickou točnu ve stanici v Býchorech.
Foto: Historická točna začne opět fungovat, její stáří je obestřeno tajemstvím

„Abychom zajistili odpovídající plynulost provozu na dopravně vytížené mimoúrovňové křižovatce Malín, nebudeme zatím jiné práce na silnici I/2 zahajovat z důvodu úplné zavírky silnice třetí třídy číslo 03321 v úseku Církvice–Karlov. Ta je v souvislosti s výstavbou obchvatu Církvice na silnici I/38 překládána do jiné polohy – a s jejím uvedením do provozu počítáme nejdříve 10. září,“ nabídl Buček další místní souvislosti, ovlivňující dopravu nejenom v lokálním měřítku.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.