„Veřejné osvětlení města je z druhé poloviny minulého století a nepřispívá k potřebnému komfortu pro život obyvatel,“ předeslal Jan Jäger z Technických služeb. Kromě toho je podle něj provoz zastaralých světel zbytečně drahý a neumožňuje levnou a pohodlnou údržbu. Za loňský rok vyšla kutnohorskou radnici elektrická energie veřejného osvětlení na 4,3 milionu korun. Na údržbu a opravy pak bylo potřeba celkem 1,6 milionu korun.

I to byl důvod podání žádosti o dotaci z programu Efekt 2017. Letos by tak, pokud půjde vše podle plánů, mohlo dojít k revitalizaci veřejného osvětlení sídliště Šipší. „Došlo by k výměně stávajících světel za LED svítidla, a to v provedení umožňujícím zapojení do systému Smart City,“ podotkl Jäger. Tento systém umožňuje ve veřejném osvětlení „chytré“ rozvaděče s dálkovým řízením, detekcí poruch v obvodech, dálkové průběžné odečty spotřeby energie nebo možnost zapojení do řídícího systému.

Předpokládané náklady na revitalizaci veřejného osvětlení sídliště Šipší jsou vyčísleny přibližně 3,6 milionů korun, a to se spoluúčastí padesáti procent. Ta je prozatím na technických službách. Jejich jednatel je ve výhledu na získání dotace optimistický. Přesto nic není jisté. „V loňském roce bylo uspokojeno pouze deset procent žadatelů. Přesto ale věřím,“ řekl Jäger.

Není to ale jen sídliště Šipší, kde je nutná obnova světel. Ve městě je hned několik míst, kde je potřeba vybudovat sloupy veřejného osvětlení. Podle vedení radnice se jedná například o Dolní Žižkov nebo Karlově a celkově o lokality, kde vzniká nová zástavba.

Kus Královské nesvítí

Město mělo rovněž v plánu pokračovat ve druhé etapě osvětlení Královské procházky. V současné době je osvětlena pouze část ze směru z Pobřežní ulice. V druhé etapy by se měla rozsvítit zbývající část Královské procházky, tedy do míst od železničního přejezdu směrem na Dolní Žižkov.

Projekt druhé etapy je v tuto chvíli hotov a jeho náklady jsou odhadnuty na 3 miliony korun. Radnice na něj proto dlouhodobě hledá vhodný dotační titul. Zatím ale neuspěla. Navíc podle starosty Martina Starého město nyní upřednostňuje jiné záměry. „Teď jsou věci, které mají větší prioritu,“ potvrdil starosta.